Home2019-01-27T13:43:10+00:00

Samen Werken

aan Sociaal Veilige en Krachtige Klassen

Klasse(n)Kracht!®: met RESPECT voor de klas, is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de school en de klas actief te begeleiden. Deze aanpak is ontwikkeld in de praktijk vanuit de begeleiding van de ‘moeilijke’ groep. Behalve dat het een aanpak is om ‘moeilijke’ groepen binnen zes weken weer op de rails te hebben, is het ook een werkwijze om met je team vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.

RESPECT betekent aanzien, eerbied of waardering, die je hebt voor of ontvangt van iemand vanwege diens/jouw kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent omzien naar, en vandaar rekening houden met. Beide betekenissen vind je terug in de aanpak. Rekening houden met en omzien naar is waar het in ‘moeilijke’ groepen en ‘vastgelopen’ teams over gaat. Mag je zijn wie je bent, wordt er rekening gehouden met wie je bent, met je talenten maar ook met de dingen die je minder goed kunt. Hoor je erbij? Wordt er naar jou omgezien?

Bij Klasse(n)Kracht!® is het uitgangspunt dat voortdurend drie krachten op elkaar inwerken.

  1. De individuele psychologie: je persoonlijkheid, je eigen achtergrond, je ervaringen, je wensen en je behoeften.
  2. De groepsdynamiek: de manier waarop er met de onderlinge machts- en gezagsverhoudingen wordt omgegaan.
  3. Het systemische veld: alle onzichtbare verbindingen en bewegingen die zich in een groep afspelen.

Klasse(n)Kracht! werkt vanuit de RESPECT-aanpak. Een door Jelly Bijlsma ontwikkelde aanpak in de praktijk van de begeleiding van de ‘moeilijke’ groep. De aanpak richt zich op zeven pijlers met als doel het realiseren van een Sociaal Krachtig en Veilig Pedagogisch klimaat in de klas en in de school. Elke pijler heeft een ander accent, en is ook steeds verbonden met de andere pijlers.

Pijler 1:
R
egie voeren op Regels, Routines en Rituelen

Regie voeren op groepsvorming hoe doe ik dat?

Pijler 2:
Erbij horen

Horen alle leerlingen erbij? Wordt er naar iedereen omgekeken?

Pijler 3:
Samenwerken en Samenspelen

Heb ik de vaardigheden om met iedereen te kunnen samenwerken?

Pijler 4:
Persoonlijk Meesterschap

Hoe effectief ben ik in mijn leiderschap? Heb ik regie over mezelf?

Pijler 5:
Energie, Aandacht en Concentratie

Hoe leer ik kinderen om prikkels van buiten te negeren en een selectie te maken wat je binnen laat en wat niet.

Pijler 6:
Contact en Communicatie

Hoe geef ik leiding aan Contact en Communicatie? Hoe verbinden wij ons als klas met elkaar.

Pijler 7:
Trainen van Vaardigheden

Stuur ik doelbewust aan op pedagogische doelen en vaardigheden? Werk ik planmatig aan Sociaal gedrag?

Klasse(n)Kracht! met RESPECT voor de Klas:

  • biedt oplossingen bij de begeleiding van de ‘moeilijke’  in het Primair Onderwijs;
  • helpt om van groepsvorming een succes te maken;
  • gelooft in de Kracht en de Klasse van Klassen (en teams) en in de Kracht en Klasse van directeuren en leerkracht(en);
  • begeleidt vastgelopen teams binnen het Primair Onderwijs;
  • werkt aan Bewust Zijn en Persoonlijk Meesterschap.

Selecteer uw functie*
   Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief en ontvang het gratis ebook*

Klasse(n)Kracht!®

Sidoniastraat 16 1336ME Almere

Mobile: 06-24190128

Web: Facebook

Meest recente berichten