Over

Over2018-02-10T07:36:57+00:00
Jelly Bijlsma

jellyfoto boek13kopieIk ben Jelly Bijlsma. 30 jaar geleden startte ik als leerkracht in Amsterdam Oost. Ik ontdekte dat ik niet toegerust was voor de vragen die leerlingen in hun gedrag aan mij stelden. Ik ging Orthopedagogiek studeren. Ik ontdekte mijn fascinatie voor alles wat “Anders” was. Ik was nieuwsgierig en ben dat nog steeds. Wat drukken kinderen uit middels hun gedrag? Wat zijn de onderliggende behoeften? Wat willen volwassenen uitdrukken in hun gedrag? Wat zijn hun onderliggende behoeften? En hoe verrassend om te merken dat dit vaak samenvalt. Hoe onvervulde behoeftes uit de kindertijd nog steeds actueel zijn in onze Volwassenheid en hoe dit nog dagelijks een rol kan spelen in ons werk.

Van Leerkracht naar Leerlingbegeleider bij het ABC in Amsterdam, naar docent Pedagogiek op de PABO, naar Orthopedagoog op het ZMOK, Casemanager bij Gewoon Anders, Consultant, Trainer, Coach bij MHR te Bodegraven en later KPC Groep te Den Bosch. En al deze kennis en ervaring heb ik nu in mijn eigen bedrijf JBC&T gestopt. Klasse(n)Kracht! is een onderdeel van JBC&T!

Vanuit Klasse(n)Kracht help ik scholen/leerkrachten hun Kracht te ontdekken en er middenin te gaan staan. Als je als school, team, leerkracht weet wie je bent, wat je dynamiek is, wat je kwaliteiten zijn, wat je missie is, kun je vanuit zelfbewustzijn Regie voeren op groepsvorming- en teamvormingsprocessen met als resultaat een Sociaal Vaardig en Sociaal Veilig Klimaat in de klas en in de school. Ik maak hierbij gebruik van de R.E.S.P.E.C.T. aanpak. Deze methode is door mij ontwikkeld in de praktijk en richt zicht op de zeven pijlers die belangrijk zijn om binnen groepsvorming een Sociaal Krachtig en Veilig Pedagogisch klimaat in de klas (en de school) te realiseren.

Ik geloof dat als we kinderen helpen een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering te ontwikkelen, ze leren bewust te worden wie zij zijn, over welke kwaliteiten ze beschikken en op welke manier zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de groep, kinderen steviger in de wereld kunnen staan. Met als resultaat zelfbewuste kinderen die hun talenten kunnen inzetten voor een beter wereld.

Wil je meer over mij lezen dan verwijs ik je graag naar:

LinkedIn www.linkedin.com/in/JellyBijlsma

Facebook www.facebook.com/Groepsvorming

Twitter @JB_CT

wwwhttps://www.klassenkracht.nl

 

Klasse(n)Kracht!®

Sidoniastraat 16 1336ME Almere

Mobile: 06-24190128

Web: Facebook

Meest recente berichten