Disclaimer

/Disclaimer
Disclaimer2018-07-25T16:03:32+00:00
[column col=”2/3″] De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.KlassenKracht.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Klasse(n)Kracht-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel de Klasse(n)Kracht zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden,
kan de Klasse(n)Kracht niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Klasse(n)Kracht garandeert evenmin dat de website foutloos of
ononderbroken zal functioneren. Klasse(n)Kracht wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en
het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de Klasse(n)Kracht links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Klasse(n)Kracht
worden aanbevolen. Klasse(n)Kracht aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar
wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Klasse(n)Kracht niet nader
beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Klasse(n)Kracht behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie
(waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze
openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klasse(n)Kracht of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Beeldmateriaal
Fotomateriaal is, tenzij bronvermelding is vermeld, aangekocht, royalty-free of van Flickr, waarbij soms onduidelijk is hoe rechten liggen.
Mocht er, ondanks dat, toch beeldmateriaal op de website zijn gekomen, waarvan de eigenaar aannemelijk kan maken dat het beeld hem of haar toebehoort,
neemt u dan contact op met Klasse(n)Kracht. Dan zullen wij in overleg zal beeldmateriaal van de site verwijderen.

Wijzigingen
Klasse(n)Kracht behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder
hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

[/column]
[column col=”1/3″]

Red exclamation point symbol standing on white jigsaw puzzle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/column]

Klasse(n)Kracht!®

Sidoniastraat 16 1336ME Almere

Mobile: 06-24190128

Web: Facebook

Meest recente berichten