Referenties

 • De claim op de cover wordt helemaal waargemaakt. Ik vind het zelf prettig en belangrijk dat de rol van de leerkracht ( letterlijk de middelste letter van resPect ) centraal staat. Een goed boek met een aanpak die in probleemklassen zeker aan zal slaan.....[Lees de volledige recentie...]
  Bertus Meijer
 • Gisteren enthousiast de eerste stappen richting 'invoering RESPECT-aanpak' in een lastige groep 5-6 gemaakt. Ik heb samen met de leerkrachten een plan van aanpak opgesteld. Dus; wat gaan we doen en hoe gaan we het doen. Ik ging vol energie naar huis! Leerkrachten zijn er enthousiast over. Voel me na jouw studiedag ook zekerder over het 'onderwaterprogramma' van de groep in kaart brengen. Groetjes, mét energie!
  Nicole, intern begeleider OBS Appelhof
 • Wat een fantastisch boek! Ik heb het in een keer uitgelezen en weet zeker dat ik er nog regelmatig in terug zal bladeren. Ik ga het ook zeker bij mijn collega’s aanprijzen. Dit boek zou iedere leerkracht moeten lezen. Bij veel voorbeelden kreeg ik inderdaad plaatjes in mijn hoofd van groepen bij ons op school. En het is inderdaad de leerkracht die het verschil maakt!
  Ik zou willen dat mijn eigen leerkrachten/ docenten deze inzichten gehad hadden. Dan was mijn schooltijd vast veel fijner verlopen. Ik weet helaas als geen ander hoe moeilijk, zwaar, eenzaam je schooltijd kan zijn als je buiten een groep valt en niet weet hoe je dit kunt veranderen. Wat had ik daar toen graag hulp bij gekregen...
  De tijd terugdraaien kan helaas niet, maar ik realiseer me wel dat ik nu het verschil kan maken voor sommige kinderen. En daarom ga ik 2016 dan ook starten met het vervullen van een lang gekoesterde wens; het starten van een eigen praktijk voor kindercoaching.
  Bianca Lelieveld, Leerkracht
 • Ik heb jouw boek 'Klasse(n)kracht; met respect voor de klas' gekocht en heb het van a tot z met veel plezier en voldoening gelezen. Op het eind schrijf je 'Ik hoop dat er momenten zijn geweest dat ik je geraakt heb, dat ik ergens een vuurtje heb losgemaakt. Als dat zo is, laat het me weten.’ Je hebt mij werkelijk professioneel vermaakt; ik heb niet alleen gelezen en een daadwerkelijk uitvoerende vertaalslag naar mijn groep gemaakt (waarvoor dank namens de kinderen want ze genieten er erg van - m.n. de 'geheime vriend' en de STORM-kaart zijn favoriet!) maar heb ook in de spiegel gekeken die jij mij voorhoudt (dank voor de tip van 123.test!). Jouw boek leest makkelijk weg, is zeer praktisch en positief weergegeven. De eerste stap maak jij laagdrempelig en dat motiveert deze te nemen. Dank voor jouw bijdrage aan mijn ontwikkeling. Ik ben een blij mens !
  Elsa Goor, Leerkracht
 • Inspirerend, praktisch, geweldig - helemaal blij met dit cadeautje aan me zelf! Dank voor het schrijven ervan Jelly. Petje af!…
  Suzette Ubbink-Warmelink, leerkracht de Boeier
 • ‘...Het boek leest prettig, het is duidelijk, gestructureerd en is een prachtige combinatie van theorie en praktijk. Ik begon achterin, eerst de casussen, waarin ik merkte dat de resultaten die behaald werden mij echt raakten, vooral casus 3. Mooi ook dat je in je slotwoord vraagt om dat te melden. Het onderwerp van het boek heeft dat ook al in zich, maar een schrijver moet de juiste woorden vinden om het voor de lezer ook binnen te laten komen. Daarbij is het door de vele voorbeelden en de heldere stijl een boek waar je als leerkracht, ib'er, directeur direct wat aan hebt. Je kunt de theorie erop nalezen, zelfreflectie toepassen, met de groep aan het werk e.d.
  Het is ook een boek wat je gemakkelijk pakt omdat de lay-out prettig is, het papier lekker voelt en de illustraties een leuke toevoeging zijn. (het trechtertje van de fysiek-relationelen ! Of de bekende hondjes mbt communicatie)’
  Ineke van der Heijden, Intern Begeleider Sint Michaelschool
 • Bijzonder professioneel hoe je deze dag overzicht hield, naast linken te leggen met onderliggende beweegredenen van mij en kon inzoomen op mijn kwaliteiten. Irritaties van anderen werden niet vermeden, maar nader onder de loep genomen. Mooi vond ik hoe we even later switchten tussen ‘team - leerkracht’ naar ‘de groep - leerling’. Van enkele leerlingen onderzochten we de valkuilen bij alledaagse situaties in de klas. De aandacht werd weggehaald bij hun teveel aan kwaliteit oftewel een ‘versterkt’ gedrag, voor sommigen irritant of lastig. Hierdoor werden nu eens hun kwaliteiten in het licht gezet. Dat zijn waardevolle ontwikkelingen. Door het eerder herkennen van een valkuil of talent bij een leerling merk ik dat ik ze beter kan helpen in hun ontwikkeling. Ik kan gerichter positieve feedback geven aan leerlingen wat een prettiger klimaat in de klas of bij één op één begeleiding geeft. Het is een werkwijze waarbij je niet op een bepaald moment klaar bent, maar steeds opnieuw moet kijken naar leerlingen. Gelukkig blijft dat belangrijk. Hierdoor krijgen kinderen beter kans om zich breder te ontwikkelen en hun talent te laten groeien. Bij de ene leerling verloopt dit vloeiender en makkelijker dan bij de andere, maar wat prettig dat juist de leerlingen bij wie dat niet vloeiend verloopt dit een mooie aanpakt is die hun recht doet. De training ‘de Kracht van Valkuilgedrag’ vond ik een bijzondere dag.
  H. Domselaar, leerkracht RKBS Bisschop Bekker
 • Ik ben met veel plezier je boek aan het lezen. En kan je inzichten meteen toepassen bij de actualiteit in mijn groep: regie voeren op groepsprocessen om de veiligheid en het welbevinden van alle groepsleden te kunnen waarborgen. Als ik het boek uit heb, ga ik het van harte aanbevelen bij collega’s.
  Els de Boer, Mentorleerkracht VSO Mozarthof
 • 'Wat heb ik genoten van je boek. Ik heb het boek in twee dagen uitgelezen. Het is mooi vormgegeven en door de bladspiegel makkelijk leesbaar. Maar waar het echt om gaat is dat de inhoudelijke opbouw zo helder in elkaar steekt. Met de pijlers van RESPECT geef je eerst een mooie theoretisch kader waarin de verschillende publicaties/theorien in een samenhangend geheel uiteen worden gezet. Hierdoor wordt de samenhang goed zichtbaar en voelbaar. De praktische uitwerkingen maken de aanpak concreet en voorstelbaar. ‘
  T. Stöve, Directeur Mozarthof
 • Bedankt voor de leerzame en gezellige dagen die we met elkaar hebben gehad.
  Menskracht heeft me bewust gemaakt van mijn eigen dynamiek en de kwaliteiten en valkuilen die daarbij horen.
  Ook heeft het mijn mensbeeld veel breder gemaakt. Ik zie nu steeds meer dat mensen en kinderen echt hun eigen dynamiek hebben.
  Het heeft me geleerd om daar bij stil te staan en ze beter te begrijpen.
  Ontzettend waardevol!
  Maaike Brak, leerkracht de Eendragt
 • Ik heb er veel waardering en bewondering voor dat jij zo breed geschoold bent en brede vakkennis hebt. Tijdens een kwetsbare periode, heb ik veel steun gehad aan jouw hulp als GZ psycholoog. Professionele vakkennis, gecombineerd met oprechte steun. Bij het hervatten van mijn werk binnen het onderwijs, kon ik jouw begeleiding/coaching goed gebruiken om hetgeen ik geleerd had ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk van alledag. Daarbij is het een pré dat jij bekend bent in het onderwijs veld. Dit schooljaar begeleid jij ons team in het kader van Human Dynamics. Ook daarin zie ik jou brede know how en oprechtheid terug.
  Margo Petersen, leerkracht SBO de Dijk
 • Elke school heeft weleens een jaar dat het werk zwaarder aanvoelt, dan andere jaren. Wij hadden een jaar waarin we als kleine school al drie weken na de start twee vaste leerkrachten moesten missen wegens ziekte. Ook hadden wij, wegens krimp, voor een nieuwe organisatievorm in de onderbouw gekozen. Deze grote verandering vroeg van alle medewerkers in de onderbouw een open en lerende houding, flexibiliteit, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het aanpakken van nieuwe taken. En zoals dat gaat met veranderingen, brengt dat ook onzekerheid met zich mee. Daarnaast hebben wij als school voor speciaal basisonderwijs te maken met een veranderende doelgroep, waarbij het component moeilijk verstaanbaar gedrag sterk aanwezig is. Na 3 maanden viel ook nog eens de orthopedagoog uit. Al deze feiten vroegen van alle teamleden een extra inzet. Ik heb Jelly Bijlsma gevraagd om een leerkracht die uitgevallen was te coachen. De begeleiding van Jelly heeft ervoor gezorgd dat de leerkracht kon onderzoeken wat haar kracht en haar valkuil was. Zo stond een coach van buiten de organisatie voor haar klaar om samen te onderzoeken hoe zij de balans kon terug vinden en weer stevig in haar werk te staan. Een andere leerkracht had moeite om te wennen aan haar nieuwe taak en vond het lastig om haar didactische vaardigheden in te zetten in een nieuwe situatie. Middels de coaching van Jelly heeft zijhaar eigen vaardigheden herontdekt en weten in te zetten in de nieuwe situatie.Bij het zien van de werkwijze en de opbrengst van de coaching trajecten op mijn team, ontstond bijmij de wens om mij zelf verder te ontwikkelen in coachende vaardigheden. In samenwerking met Jelly ben ik aan een boeiende onderzoekingstocht naar mij zelf en de oorsprong van mijn handelen begonnen. Vorig schooljaar werd mij duidelijk dat door de wisselingen binnen het team en het toenemende moeilijk verstaanbare gedrag, wij als team aan de slag moesten. Mijn wens was om als team eerst tebouwen aan een stevig fundament om vervolgens onze pedagogische aanpak te herwaarderen enversterken. Ik wil dat het team functioneert als een lerende organisatie. Dit schooljaar zijn wij gestartmet een tweedaagse Human Dynamics. Het team is heel enthousiast. Met behulp van een regiegroepgeven we gaandeweg vorm aan het teamproces. Als ik zie hoe Jelly dit samen met ons team oppakt heb ik er alle vertrouwen in dat wij een mooi fundament neer zetten.
  Esther Jobsen, Directeur SBO de Dijk
 • Deze twee dagen MensKracht heb ik ervaren als ontdekkend, inspirerend en motiverend. Het ontdekken van mijn eigen "ik" is toch ook verrassend en vernieuwend. Deze verassingen worden, mede door de krachtige samenwerking met de medecursisten en de open houding van de cursusleidster, Jelly Bijlsma, omgezet in mooie werkpunten, leerdoelen die je meeneemt naar dag twee. Tijdens dag twee leer je naast het kijken naar jezelf ook te leren kijken wie, wat en waarom andere collega's, mensen zo zijn, doen en denken. Dat is gaaf!
  Rene Huisjes, Leerkracht Goejanverwelleschool
 • Jelly, jij bent voor mij een waardevolle partner geweest de laatste jaren, zowel voor mijn persoonlijke ontwikkeling, als mijn teamontwikkeling en voor de ontwikkeling van bepaalde groepen kinderen op mijn school. Je hebt hierbij laten zien dat je op veel niveaus een uitstekende en kundige gesprekspartner bent. Als coach voor mij als directeur en een aantal van mijn leerkrachten, als leider van een tweedaagse voor mijn team en als leider van ouderavonden met kritische ouders. Doordat je hierbij ook iets van jezelf laat zien en voorbeelden uit je eigen leven geeft, krijgen zaken meer inhoud voor iedereen. Je integriteit en de manier waarop je feedback kan geven met behoud van relatie vind ik een bijzondere kwaliteit!
  Hettie Sipman, Directeur OBS De Marlijn
 • In oktober heb ik de training Menskracht gevolg bij Jelly. Door haar kennis, coachende manier van werken en alle ruimte te geven voor je eigen ontwikkeling zijn deze twee dagen echt een feestje geweest. Menskracht, Human Dynamics, de menselijke dynamiek, de dynamiek tussen mensen, mijn eigen dynamiek. Zo ingewikkeld. Veel voelen, soms bijna kunnen voorspellen wat mensen gaan doen. Een wereld zonder woorden, een overlevingsstrategie? Zo onbewust. Telkens weer tegen dat voelen aanlopen. Het willen benoemen maar geen woorden kunnen geven. Ze zitten verstopt in mijn hoofd. Zo irritant. Menskracht, Human Dynamics, het kwartje valt. Ik kan woorden geven aan de wereld om mij heen. Het voelen wordt begrijpen, verbanden zien, zo helder. Nu ik zelf nog. Ik dacht dat ik hem had. Zo ingewikkeld….of doe ik dat zelf?
  Mildred Roskamp, Intern begeleider, VVE coach, SVIB-er
 • “Ik ken Jelly vanuit mijn perspectief als co-trainer en als deelnemer van haar trainingen. Ik ervaar haar als een vakvrouw op zowel inhoud als op de processen die zij zeer zorgvuldig volgt en bespreekbaar maakt. Zij doet dat vanuit een liefdevolle confrontatie waarbij zij steeds zichzelf als instrument inzet. Humor, directheid, bevlogenheid, enthousiasme en de kracht om in zeer korte tijd in een volstrekt nieuwe groep veiligheid te creëren zijn haar onbetwistbare kwaliteiten! “
  Anneke Postma, Personeelscoach/counselor, Achterhoek VO
 • “Een feestje, een kleine twee daagse zeer leerzame vakantie!” Dit gevoel heb ik overgehouden aan de twee daagse training Menskracht! In deze twee dagen in “het Eksternest” heb ik mezelf veel beter leren kennen, ik kan nu mijn eigen kwaliteiten benoemen. Dit is iets wat ik voorheen absoluut niet kon. Daarnaast heb ik enorm veel handvatten gekregen in mijn omgang en communicatie met collega’s, leerlingen en ouders.
  Jojanneke Feenstra, Docent Nederlands en vakgroepvoorzitter, SG De Overlaat