Samen Werken aan Sociaal Veilige en Krachtige Klassen

Ontdek wat de RESPECT-aanpak voor jou kan betekenen

Ben je klaar met ‘groepen’ die zich overal mee willen bemoeien, of voortdurend op elkaar ‘moeten’  reageren?

Heb je helemaal genoeg van groepen waar je na de pauze steeds aan de slag moet met het blussen van brandjes?

Raakt je geduld op met kinderen die steeds maar de baas willen spelen, brutaal zijn en ongehoord gedrag laten zien?

En ben je vooral klaar met het piekeren erover, vooral ‘nachts?

Dan wil ik je heel graag kennis laten maken met de RESPECT-aanpak van Klasse(n)Kracht!®. De RESPECT-aanpak is een systemische aanpak om het groeps-vormingsproces in jouw school of klas actief te begeleiden. Deze aanpak is ontwikkeld in de praktijk vanuit de begeleiding van de ‘moeilijke’ groep. Behalve dat het een aanpak is om ‘moeilijke’ groepen binnen zes weken weer op de rails te hebben, is het ook een werkwijze om met je team vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.

Jelly liet mij zien dat ik me moest richten op de groep, niet op de individuele kinderen, waarvan ik dacht dat zij het probleem waren. Nee, de groep en ik creëerde samen het probleem, teveel gedoe, te weinig eigenaarschap, te onveilig. Kortom geen situatie om jezelf in te ontwikkelen”.

– Carolien, leerkracht groep 8

Een ‘moeilijke’ groep gaat altijd over de groep als geheel. Niet alleen maar de leerlingen die opvallen, die duidelijk zichtbaar zijn  op de voorgrond. Ik ben benieuwd naar het geheel. Wat doet de groep met elkaar zodat dit ontstaan is.  Een dominante leerling kan alleen maar bestaan door de aanwezigheid van volgers. Een bemoeizuchtige groep heeft meestal iets te vertellen en iets te leren. En er is een ding wat alle groepen gemeenschappelijk hebben. Ze willen het fijn hebben met elkaar. Wat, ze willen ten diepste de fijnste groep van de school zijn. Ik heb in de afgelopen 30 jaar al meer dan duizenden leerlingen ontmoet en er is er nog nooit eentje geweest die gezegd heeft dat hij of zij in de rottigste groep van de school wil zitten. Wat ik wel hoor dat groepen ervaren dat ze door leerkrachten opgegeven zijn. Niemand wil ons lesgeven. Of het maakt niet uit wat wij doen want ze vinden ons toch een rotgroep.

“Ik vind het zo mooi om te ontdekken, dat je met groepen waar je soms zo lang tegen aan hebt gevochten nu je bokshandschoenen uit kunt doen en op zoek kunt gaan naar een andere deur. Jelly  leert me kijken met andere ogen. Ik zie ineens hele andere mogelijkheden met deze groep”

– T. leerkracht groep 6

RESPECT betekent aanzien, eerbied of waardering, die je hebt voor of ontvangt van iemand vanwege diens/jouw kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het betekent omzien naar, en rekening houden met. Beide betekenissen vind je terug in de 7 pijlers van de RESPECT-aanpak. Rekening houden met en omzien naar mezelf en de ander is waar het in ‘moeilijke’ groepen altijd over gaat.

Ben je klaar met de onrust in je klas of in je school? Ben je bereid om te investeren in groepsvormingsprocessen? Wil je anders leren kijken naar groepen?  Maak dan kennis met de RESPECT-aanpak van Klasse(n)Kracht®. Stuur een mail naar info@klassenkracht.nl dan maken we een afspraak voor een geheel vrijblijvend informatief gesprek.

Hoe kan ik je helpen

Coaching

Trainingen

Opleiding