Chains_0Afgelopen week sprak ik een leerkracht. Zij  vertelde me dat ze mijn blog regelmatig gebruikt ter inspiratie voor haar lessen. Dat ze sommige blogs doorstuurt naar haar collega’s of naar de directie. Dan krijg ik altijd zo’n heerlijk warm gevoel van binnen. Want dat is precies waar ik op hoop. Dat het inspireert, tot nadenken stemt en tot mooie gesprekken leidt met de kinderen of collega’s.

Zij vertelde me dat ze met de kinderen had gesproken over “Als één kind niet gelukkig is, zijn we allemaal niet gelukkig”. En tijdens het gesprek hierover merkte ze dat haar leerlingen daar nog niet helemaal in konden dalen. Ze konden het nog niet echt pakken. Aan het eind van de ochtend gingen ze met veel plezier naar de gym. Ze hadden het erg goed met elkaar. Tijdens de gym gebeurde er een akkefietje. Eén van de leerlingen schoot in een enorme boze bui. En schreeuwend liep hij de gymzaal uit, naar de kleedkamer.

Na de gymles kwamen de kinderen in een hele andere stemming het klaslokaal binnen; een bedrukte stemming. De leerkracht benoemde wat ze zag  voor en na de gymles. Ze vertelden wat er gebeurd was en hoe ze hadden geprobeerd de ‘boze’ leerling er weer bij te trekken, maar dat dat niet lukte en hoe ze zich daar over voelden. En op dat moment kreeg de zin  “Als één kind niet gelukkig is, zijn we allemaal niet gelukkig”, betekenis.

En terwijl ze mij dit verhaal vertelde, realiseerde ik me weer opnieuw hoe belangrijk het is dat we kinderen helpen bij het begrijpen van de dingen die er gebeuren. Hoe belangrijk het ontwikkelen van Bewust Zijn is en dat wij daar een belangrijke rol in hebben.

Kwaliteiten

En zo praatten we nog even door en kwamen we op het werken met kwaliteiten. Zij vertelt  dat ze haar leerlingen aan het begin van het schooljaar altijd vraagt wat haar kwaliteiten zijn. Daar komt dan een rijtje uit en vervolgens gaat ze met de leerlingen in gesprek over valkuilen. Dus laten we een voorbeeld nemen. Juf Marieke krijgt van de kinderen te horen dat ze humor heeft, dat ze duidelijk kan uitleggen, dat ze goed kan luisteren, dat het altijd netjes in de klas etc.

Als je dit vertaalt naar kwaliteiten dan krijg je: humor, betrokkenheid en structuur. Daarna onderzoekt ze samen met de kinderen wat er gebeurt als je doorschiet in je kwaliteit. “Dus als ik de hele tijd maar grapjes zit te maken…wat gebeurt er dan?….dan eenheidsworstwordt ik een lolbroek, geloof je dan alles wat ik zeg?…nee, dus dat wil ik liever niet…..of als ik alles precies op mijn manier wil hebben….wat gebeurt er dan?…dan voelen jullie nog maar heel weinig ruimte om het op jullie manier te mogen doen…wat zou er dan kunnen gebeuren…dan voelen sommige van jullie je boos worden….omdat je ook graag dingen op je eigen manier wil doen…” Je kunt je voorstellen dat dit leidt tot een mooi gesprek. Door samen na te denken over wat er gebeurt als je een teveel van een kwaliteit laat zien…kun je dit bespreken als het zich voordoet.

Daarna zijn de kinderen aan de beurt. Zij gaan aan de slag met hun rijtje. Wat zijn hun kwaliteiten en wat zijn hun valkuilen. En hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit. Als je dit aan het begin van het jaar doet heb je een mooi kader van waaruit je leerlingen kunt ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun persoonlijke kwaliteiten. Je hebt ook een mooi gespreksonderwerp met ouders. Want zien zij deze kwaliteiten ook? Herkennen zij de valkuilen? Hoe gaan zij daar mee om? Ik kan me voorstellen dat het in zowel mooie als lastige situaties een kader is van waaruit je op een ander manier het gesprek met ouders kunt voeren over gedrag.

Kun jij door de bril van Kernkwadranten naar jouw leerlingen kijken? Zou je er meer over willen leren? Zou je dit gewoon prakitsch willen oefenen? Klik dan HIER voor meer informatie.

Kinderen die een Buitengesloten positie innemen zijn vaak kinderen die een te veel van het goede inzetten waar andere kinderen zich aan irriteren. Kun jij er ook zo naar kijken?Hoe kun je de kwaliteiten van deze leerlingen meer zichtbaar maken?

 

Als je mijn blog waardeert wil je dit artikel dan delen met jouw netwerk zodat ook collega leerkrachten, intern begeleiders, directeuren kennis kunnen maken met Klasse(n)Kracht!

Fijne week!

 

Een verschillige groet,

Jelly