ontrafelaarIk begeleid momenteel twee groepen 8 ergens in het oosten van het land. Bij het tweede gesprek bespreken we de uitkomsten van de thermometer, het sociogram en de uitkomsten van de gesprekjes met de intern begeleider. Wat opvallend is dat een bepaalde leerling, ik noem hem hier Sam, op de thermometer laag scoort op de’ relatie met andere klasgenoten’. Uit het gesprek met de IB-er blijkt dat hij denkt dat hij niet bij de populaire kinderen hoort maar dat wel graag zou willen. Opmerkelijk is dat Sam in het sociogram bij de populaire kinderen hoort. Klasgenoten willen graag met hem samenwerken. Maar dat heeft Sam dus niet in de gaten. Sam kijkt meer naar de stoer, brutale jongens die overigens door de medeleerlingen vaak als storend worden ervaren.

  1. Wat verstaan kinderen eigenlijk onder populair gedrag? Wanneer ben je populair?
  2. Hebben kinderen in de gaten hoe ze door andere kinderen gezien/gewaardeerd worden?
  3. En waarin worden ze dan gewaardeerd?

 

Zo is Sam een bijzonder rustige, aardige en behulpzame jongen. Als je hem iets vraagt als je bijvoorbeeld iets niet snapt, kan hij je dat goed uitleggen. Je zou kunnen zeggen dat Sam zijn talent de stille helper is; iemand die er van geniet om anderen te kunnen helpen zodat ze kunnen uitblinken.  Of een sfeervoeler; iemand die zich sterk verbonden voelt met de kinderen die hij kent. Of een ontrafelaar; iemand die makkelijk patronen ziet in complexe situaties.

 

Populair zijn

Een ander voorbeeld is Bas; een leerling die al een paar jaar een ‘ongrijpbare’ positie had. Zijn naam dook MG_3255-as-Smart-Object-1steeds op zijnde een pester. Een aantal ouders klaagden al een paar jaar over deze leerling. Hij zou andere leerlingen pesten. Een aantal kinderen waren om die reden al overgestapt naar de parallel groep. De intern begeleider bleef maar verhalen horen en eigenlijk kon ze er samen met de leerkrachten de vinger niet achter krijgen. Omdat ik met de school een traject rondom pedagogisch klimaat en groepsvorming gedaan had wilde de I.B.-er graag zelf met dit probleem aan de slag. Nadat we de groep en het onderwaterprogramma van de groep in beeld hadden gebracht, is de IB-er Bas gaan observeren in zowel gestructureerde als ongestructureerde situaties. Zichtbaar werd dat Bas een ‘informele leider’ is, alles in de gaten houdt en precies weet wie hij moet aansturen om de boel te laten verlopen zoals hij dat graag wil. Een heuse leider dus! De kwaliteiten van Bas zijn doelgerichtheid, fanatiek in sport en spel, afspraak is afspraak (dus je houdt je aan de spelregels), daadkracht, organisator, ziet kwaliteiten van kinderen.

In termen van talenten:

  • Rots: heeft anderen niet nodig om te weten dat hij goed kan presteren
  • Meetrekker: Kan anderen makkelijk enthousiast maken
  • Sterkte architect: ziet makkelijk de unieke kwaliteiten van mensen
  • Jazegger; neemt graag verantwoordelijkheid
  • Planmaker; gaat efficient op zijn doel af
  • Aansteker; kan goed ideeën vertalen in actie

 

De negatieve kant van Bas (valkuilgedrag) is botheid, lik op stuk, gevoelloos naar anderen, dominant etc. We concludeerden op basis van zijn kwaliteiten dat hij eerder taakgericht dan mensgericht was. Met behulp van een kernkwadrant kwamen we tot de conclusie dat Bas zijn uitdaging echt lag in het meer rekening leren houden met anderen, maar dat hij allergisch zou zijn voor ‘soft gedoe’. De leerkracht (eerder mensgericht dan taakgericht) is in gesprek gegaan met Bas over zijn kwaliteiten maar ook over zijn valkuilgedrag. Ze is hem ‘zakelijker’ gaan benaderen en hem meer aangesproken op zijn kwaliteiten van ‘organisator, regelaar en het zien van kwaliteiten van kinderen’. Door hem aan te spreken op zijn talenten: taken geven, leiding geven en verantwoordelijkheidsbesef had tot resultaat dat Bas geen oorzaak of reden meer was van pesten of intimidatie.

 

Talenten

Kinderen beschikken over talenten. Maar een talent wil nog niet zeggen dat het al een sterk punt is. Dat moet het nog worden. Stel ik heb talent voor hardlopen. Als ik niet besluit om op atletiek te gaan en train, wordt mijn talent geen sterk punt. Als Mozart niets gedaan had met een piano zou hij nooit pianist of componist zijn geworden. Dus als we met die bril op naar kinderen gaan kijken, dan moeten we dus eigenlijk op zoek naar talenten. Zo heeft Sam een talent waarin hij behulpzaam is naar anderen en heeft Bas een talent in de lijn van een ‘grenzenverlegger’ en een ‘aansteker’. Hij wint graag en wil graag de beste zijn en hij kan goede ideeen vertalen in actie et cetera. Je wordt niet als leider geboren, maar je kunt, als je er talent voor hebt, dit wel worden door de juiste scholing te volgen en de juiste vaardigheden te ontwikkelen en de juiste ervaring op te doen. Zie ook Welke talenten heeft uw kind

Van welke leerling heb jij of de leerlingen in jou groep last? Als je nu door de schaduwkanten heenkijkt, welk talent zie je dan? En hoe kun jij deze leerlingen begeleiden om van zijn talent een sterk punt te maken?

Zaterdag 25 april is de training Klasse(n)Kracht. Mocht je nog mee willen doen er zijn nog 3 plaatsen. We werken in een kleine groep zodat er ruimte is om individuele casuistiek met elkaar te bespreken. Wil je nog meer regie voeren op een sociaal veilig leer en leefklimaat in je klas? Schrijf je dan nu in! Klik hier.

 

Een verschillige groet,

 

 

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]