back to schoolMaandag gaan de schooldeuren in Noord Nederland weer open! Mijn dochter zit de dagen af te tellen, ze wil zo graag weer beginnen. Acht weken vakantie is veel te lang vindt zij. En jij? Zit jij de dagen ook af te tellen of zou je de ontspanning nog wel even iets langer vast willen houden?

Afgelopen donderdag had ik mijn eerste workshop. Heerlijk! Qua voorbereiding ben ik vier keer langer bezig dan normaal, want ja wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen. Bovendien zit ik nog in een enorme trage modus. Heerlijk!

Maar nu jij. Aan de slag!  Groepsvorming! Een nieuwe klas wacht op jou. Hoe ga jij daar een groep van maken? Wat voor groep ga je krijgen en wat zou je er qua groepsvorming van willen maken?  Maak eens een woordveld. Hoe zou je graag willen dat ze met elkaar omgaan? Maak het visueel.

Dit kun je ook met de groep doen. Vraag hetzelfde aan de leerlingen:

  • Wat voor groep willen ze zijn?
  • Hoe willen ze met elkaar omgaan?
  • Hoe zouden ze willen dat anderen over hun zouden praten?
  • Wat zouden ze graag willen dat er over hen gezegd werd?

 

what kind of teacherJe kunt ze ook vragen wat voor soort leerkracht ze graag zouden willen hebben. Dan kun je ook regelmatig vragen aan welke eigenschappen je wel en en niet voldoet. Je blijft tenslotte mens!

En als je met elkaar helder hebt wat de missie van de groep is,  (zie ook Begin met het eind voor ogen en Weer naar School! ) wat moet je dan met elkaar afspreken? Welke regels zijn dan behulpzaam?

Stel je hebt samen met de klas regels gemaakt. Dan is de vervolgstap: wat betekent zo’n regel in concreet waarneembaar gedrag.

aardig zijn

Een voorbeeld: je hebt de regel ‘we doen aardig tegen elkaar’. Dan kun je in het midden van een groot vel ‘Aardig zijn’ schrijven. En daarom heen gedragingen zetten die daar bij horen: ‘complimenten geven’, ‘elkaar helpen’, ‘sorry zeggen als je iets onaardigs doet’, ‘lachen met elkaar’, ‘als iemand vraagt om mee te doen ‘ja’ zeggen’ etc. Zo kun je 5 posters in je klas hangen en deze regels de komende weken vullen.

Waarom? Omdat dit kinderen (en jou) helpt te snappen waar de regels over gaan, en het helpt jou om de aandacht deze eerste weken te brengen naar het positief gewenste gedrag. Elke keer wanneer je gedrag ziet dat je wenselijk vindt kun je de desbetreffende leerling een compliment geven en het concreet waarneembare gedrag koppelen aan de groepsmissie of de afgesproken regels. Je zit nog in de kennismakingsfase (forming), kinderen kijken de kat uit de boom, maar je begint vanaf dag 1 met regie voeren op je waarden en normen. Als je  samen met de kinderen de kaders hebt gemaakt, kun je daar ook op een vriendelijke manier op terug komen.

Voor andere ideeën rondom de kennismaking verwijs ik je graag naar mijn gratis te downloaden e-book: Aan de slag met Groepsvorming! 108 werkvormen om van een klas een TOP-groep te maken!

PS. Als je mijn blog waardeert wil je dit artikel dan delen met jouw netwerk via de Facebook, Twitter en/of LinkedIn knoppen hieronder, zodat ook collega leerkrachten, intern begeleiders, directeuren kennis kunnen maken met Klasse(n)Kracht!

Een hele goede start gewenst! En zorg vooral dat jij het verschil maakt!

Een verschillige groet,