complimenten visHet laatste blog van deze Week Tegen Pesten. Mocht je de Klokhuis serie over pesten niet gezien hebben met je klas. Ga het alsnog doen! Echt het zit goed in elkaar en het is een mooie manier om met je klas te praten over dit onderwerp. Pesten gaat heel vaak over je ‘buitengesloten’ voelen. Wat ik mooi vind aan de serie is dat er stil gestaan wordt bij de positie van de andere kinderen. Dat de buitenstaanders bijvoorbeeld een belangrijke rol kunnen vervullen.

Als je kijkt door de bril van kwaliteiten, leer je met elkaar onderscheid  te maken tussen een kwaliteit en een teveel van het goede, een valkuil. Initiatieven nemen en de leiding nemen is prachtig. De baas over anderen spelen, dominant zijn niet. Zorgzaam zijn is prachtig. Je overal mee bemoeien niet. Daar taal voor krijgen is volgens mij een rijkdom voor de rest van je leven.

Een positieve sfeer in de groep krijg je ook door aardig te zijn voor elkaar, door elkaar complimenten te geven. Door aandacht te besteden aan wat een ander doet en welk positief effect dat op jou of de groep heeft. En omdat alles wat aandacht krijgt groeit, kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om hier oog voor te krijgen en te houden!

Mijn favoriet: de ‘geheime vriend’

Alle kinderen trekken een kaartje met daarop een naam van een klasgenoot. Zij moeten deze week extra aardig zijn voor deze leerling. Aan het eind van de week moeten de kinderen raden wie volgens hen hun ‘vriend’ van de week was.

Maar als 1 iemand aardig is, dan is het zo geraden. Dus je merkt dat kinderen aardig gaan zijn naar meerdere kinderen. Zodat het moeilijker wordt om te raden wie de geheime vriend. Dit geeft een enorme boost in je groep. Herhaal deze regelmatig. Kinderen vinden het geweldig.

of de Complimenten Harmonica

De leerlingen zitten in een kring. Iedere leerling krijgt een A-4 aangereikt met daarop de naam van één van de klasgenoten. Op het papier schrijf je bovenaan een compliment voor de desbetreffende leerling. Vervolgens vouw je het papiertje zo, dat jouw compliment niet meer te lezen is voor een ander (maar de naam van de persoon nog wel). Dan geef je het papiertje door aan de leerling die naast je zit en het proces herhaalt zicht. Zo gaat elk papiertje de hele kring rond. Als iedereen geweest is, is het papiertje zo gevouwen dat het op een harmonica lijkt. Aan het einde van de oefening krijgt ieder een papier met zijn of haar naam erop en alle complimenten die daar opgeschreven staan.

Complimentenbingo

En gewoon omdat het leuk is de Complimenten-bingo-2

Fijne dag! Geniet er van en mocht je elke dag een activiteit gedaan hebben kijk dan eens wat het jouw en de groep heeft opgeleverd. Groepsvorming is iets van elke dag! Smaakt dit naar meer? Wil je snappen hoe je nog meer regie kunt voeren op groepsvorming? Klik dan hier!

Zorg dat je het Verschil maakt!

Een verschillige groet,

Jelly