stellingenspel1
Dit is de derde dag van de Week Tegen Pesten. Ik ben erg gecharmeerd van de serie die Klokhuis gemaakt heeft voort deze week. Ze geven goede informatie, leggen het helder uit. Dus een tip sowieso: bekijk samen met de klas de serie van Klokhuis. Je kunt de informatie heel goed gebruiken om over het onderwerp buitengesloten worden praten. Bij pesten denken we vaak aan fysiek geweld. Maar de ervaring leert dat je buitengesloten voelen of met opzet buitengesloten worden, veel psychische schade kan opleveren. En ik kan alleen maar benadrukken hoe belangrijk het is om met leerlingen over dit soort onderwerpen te praten. Het hoort allemaal bij elkaar beter leren kennen.

Een mooie manier kan zijn door kinderen een aantal vragen voor te leggen waar ze dan in een hoek kunnen gaan staan, een soort stellingenspel. Je kunt kinderen verschillende vragen stellen:

  • Ik speel het liefst in mijn vrije tijd buitenstellingenspel3
  • Ik kruip het liefst na schooltijd met een boek of mijn tablet op de bank
  • Ik vind dat ik voldoende vrienden heb om mee te spelen
  • Ik voel me gewaardeerd door de kinderen in mijn klas
  • Ik mag altijd meedoen als ik dat vraag

 

Er zijn vier antwoorden: Mee Eens, Mee Oneens, Neutraal.

Kinderen kiezen een hoek en je laat ze verwoorden waarom ze daar gaan staan. Er kan een mooi gesprek in de groep. Zo herinner ik me een leerkracht die me vertelde dat een leerling vertelde dat ze graag meer vrienden wilde hebben. De klas was verbaasd omdat zij de indruk hadden dat deze leerling juist graag alleen wilde zijn. De leerkracht vroeg toen aan deze leerling wat ze graag zou willen en aan de klas hoe kunnen wij haar daar bij helpen. Prachtig! Probeer het maar uit en kijk wat er gebeurd.

stellingespel2Een ander idee is om met kinderen verder te praten over Kwaliteiten. Wat gebeurt er als je te veel van een kwaliteit laat zien. Dus als je doorschiet in grapjes maken, behulpzaam zijn etc. Als je vriendelijk bent is dat een prachtige kwaliteit, maar als je daarin doorschiet kun je ervaren worden als een slijmbal. Of als je heel zelfstandig bent en je schiet daarin door, kunnen anderen de indruk krijgen dat je het liefst alles in je eentje doet.   

Gisteren was ik in gesprek met een intern begeleider. Het gaat over een leerling in een groep die zich gepest voelt en gepest wordt. In de gesprekjes die zij voerde met de kinderen in de klas komt naar boven dat er een leerling in de groep is die heel bepalend is. Hij bepaalt wat er in de pauze gespeeld wordt, hoe de groepjes gemaakt worden, wie wel of niet mee mogen doen. Je zou kunnen zeggen dat deze leerling graag de boel regelt. Zijn kwaliteit is leiding geven of initiatiefrijk. Maar als hij hier in doorschiet wordt hij ervaren als iemand die ‘de baas speelt’, die dominant is. Sommige kinderen kunnen daar prima in meegaan, maar voor andere kinderen kan het wel eens heel vervelend zijn. Als leerkracht heb je dit niet zo snel in de gaten. Daarvoor moet je wat dichter op de groep staan.  Deze leerling doet mij denken aan Bas. Als je daar meer over wil lezen klik hier. 

Door met elkaar in gesprek te gaan over Kwaliteiten, kun je ook met elkaar praten over Schaduwzijden of Valkuilen. Als je als groep een groepsmissie is kun je deze er ook bijpakken. Je kunt met elkaar in gesprek gaan over wat er gebeurt als iemand in de groep doorschiet in zijn kwaliteit van leider zijn. Hoe zou je deze leerling kunnen helpen om meer samen te overleggen?

Ik wens je weer een prachtige ontmoeting met je klas en zorg dat jij het Verschil maakt voor kinderen!

Fijne dag!

Jelly