er uit

 

Botsingen begeleiden met de STORM kaart….ik had het graag geleerd. Als ik vroeger ruzie maakte werd ik altijd weggestuurd, naar boven, naar mijn kamer. Briesend, met het stoom uit mijn oren, stormde ik stampend de trap op naar boven. Boven sloeg ik dan de deur dicht, zo hard als ik kon. En als het niet hard genoeg was, deed ik het nog eens dunnetjes over. Op dat soort momenten wilde ik het liefst de scharnieren er uit knallen! Je zou kunnen zeggen dat ik driftig werd…

En jij? Mocht jij vroeger ruzie maken? Heb jij geleerd om met botsingen om te gaan?

In de praktijk zien we vaak drie manieren:

  1. Je ontwijkt het conflict. Je loopt weg, je zegt niet wat je er van vindt. Dit zijn de ontwijkers.
  2. Je reageert agressief, je wordt driftig en slaat er op los. Dit zijn de uitdagers
  3. Je staat stevig op je benen, je komt voor jezelf op en houdt ook rekening met de ander. Dit is de toptien-teller. Hier zoek je naar een win-win oplossing.

 

Wat herkennen leerlingen hiervan bij zichzelf? Hoe gaan zij met botsingen om? Wie ontwijken liever de ruzie door weg te lopen of juist te doen wat anderen willen? Of wie reageert juist agressief? Met wie hebben ze wel eens ruzie? Hoe lossen ze dat op? Is dat voor beide partijen prettig? Past het binnen de missie van de groep?

Elsa schreef me dat het STORM kaartje voor haar een welkome aanvulling is in de concrete invulling van gewenst gedrag bij een botsing.

“ STORM  laat kinderen zien, voelen en ervaren hoe ze in moeilijke situaties elkaar kunnen opzoeken in plaats van mijden. Het geeft ze bruikbare concrete handvatten in denken en doen. Het één ondersteunt het ander waardoor kinderen het makkelijk eigen maken. Ze begrijpen het. Het is logisch. De uitvoering is nog steeds een uitdaging maar het wordt wel makkelijker omdat allen dezelfde taal spreken en dezelfde kennis hebben. Uiteindelijk wil ieder toch erbij horen en het samen doen”.

 

STORM: Vijf stappen om een Conflict op te lossen

 

STAP 1: Stop en koel af

STAP 2: Toon Respect

  • Wat is het probleem?
  • Wat dacht je?
  • Wat voelde je?storm jbct
  • Wat deed je?

 

Geef leerlingen de kans om hun verhaal te doen in de ik-vorm. Help ze met het onder woorden brengen van hun gevoelens. Hoor hun verhaal. Raak niet betrokken in het conflict. Ga niet op zoek naar DE waarheid. Er is alleen maar beleving. Blijf een buitenstaander. Vat aan het eind de situatie samen: dus als ik het goed begrijp dan is voor jou het probleem…en voor jou het probleem….klopt dat?

STAP 3: Oplossingen laten bedenken

  • Is er iemand gekwetst?
  • Ja? Hoe kan je het goedmaken?
  • Nee? Hoe kan je het de volgende keer anders doen?

Vraag de kinderen hoe ze het probleem kunnen oplossen. Laat ze zelf voorstellen doen. En laat ze vooral meerdere oplossingen bedenken. Blijf in je rol als coach.

STAP 4: Rustig met elkaar een oplossing kiezen

STAP 5: Maak een plan en voer het uit.

Bedank elkaar voor de manier waarop  ze het samen hebben opgelost. Sluit af met een handdruk of een boks.

Vraag later nog even of het gelukt is. Laat ze vooral zelf voor een oplossing kiezen. Geef ze vooral een compliment als ze hierin geslaagd zijn.

Jouw rol is niet de oplossing aandragen, maar jouw rol is begeleidend; je begeleidt de leerlingen bij de stappen. Boze mensen luisteren niet. Dus als je merkt dat de kinderen nog te boos zijn om te praten. Stel het uit. Het is een goede gewoonte om ruzies na schooltijd uit te praten. “Het is nu tijd om aan het werk te gaan, maar om 15.00 uur zoeken we met elkaar een oplossing”. Merk je echter dat het voor de leerling te veel interne storing geeft, zet dan de klas aan het werk en voer dit gesprek buiten de klas.

Ik wens je veel succes!

En natuurlijk hoor ik graag je ervaringen met het STORM kaartje  in het commentaarveld hieronder. Of als jij een andere aanpak hebt die erg goed werkt, dan lees ik dat graag.

Zorg dat je het Verschil maakt voor kinderen!

Jelly