klassenkracht4“Hier een bezorgde moeder met de volgende vraag. Wat vindt je ervan als leerkrachten het sociogram op de volgende manier gebruiken: Er zijn 2 vragen, deze gaan over vriendschap en samenwerking. Het kind moet de opdracht op een tablet uitvoeren, ziet de naam van een medeleerling en moet vervolgens een cijfer van 1 t/m 10 geven. Van tevoren legt de leerkracht aan alle kinderen uit dat 10 je iemand heel leuk vindt en je vriend is, 9 ook heel leuk enz. tot 1 heb je zelfs een hekel aan diegene. Ook zegt de leerkracht dat je er daarna absoluut niet over mag praten met de andere leerlingen, het is iets wat je voor jezelf houdt. Dit gaat over kinderen uit groep 4.

Er ontstonden later die dag op het schoolplein conflicten omdat kinderen erachter kwamen dat andere kinderen hun een laag cijfer hadden gegeven. Kunnen leerkrachten dit zomaar op deze manier doen, je kinderen verbieden om dingen te zeggen tegen andere kinderen na zo een opdracht, kinderen van die leeftijd kunnen dat niet, dat is ook gebleken”.

Kunnen kinderen van 7 iets voor zich houden?

Mooie vraag van deze bezorgde ouder. En ja, leerkrachten kunnen dit op deze manier doen en ik vermoed ook echt met de beste intentie, maar het is niet altijd handig, zeker wanneer de basisveiligheid in een groep nog niet voldoende is. Voor mij aanleiding om dit eens te onderzoeken en hier over na te denken.

De eerste vraag die bij mij opkomt is:

  1. Kunnen kinderen iets voor zich houden op 7-jarige leeftijd? Kunnen ze dit ontwikkelingspsychologisch al aan? en
  2. Over welke vaardigheden moeten kinderen beschikken om dit te kunnen?”

 

‘Vanaf de leeftijd van ongeveer 7/8 jaar kan een kind gaan begrijpen dat het soms beter is iets niet te zeggen. Het kind beseft dan dat het eigen gedrag emoties kan oproepen en dat het soms beter is het gedrag aan te passen zodat bepaalde emoties niet opgeroepen worden. Een kind van acht kan al heel goed inzien dat je bepaalde dingen niet hoeft te zeggen. Zo kan zij besluiten niet te zeggen dat ze de nieuwe trui van een vriendin niet mooi vindt, omdat ze weet dat ze haar vriendin daarmee kwetst’, Aldus opvoedadvies.nl.

‘Bij het ontwikkelen van inlevingsvermogen leren kinderen heel goed het verschil te maken tussen openhartigheid en iets zeggen alleen om uit te dagen of te kwetsen. Een kind van twee of drie dat constateert dat je dik bent, een lelijke jas aan hebt of wel erg rood haar hebt, vertelt gewoon wat het ziet en is daar eerlijk over. Een kind van acht die zo iets zegt, doet dat niet om eerlijk te zijn, maar om een reactie uit te lokken. En om deze reactie te willen uitlokken, moet je dus over inlevingsvermogen beschikken, anders weet je niet dat deze opmerking een reactie kan ontlokken. Je moet je dan in de ander kunnen verplaatsen om te begrijpen dat deze hier een gevoel bij zal hebben en een reactie zal geven’.

Kinderen die moeite hebben met nadenken over mogelijke uitkomsten of consequenties van bepaalde daden(impulsief), moeite hebben met het interpreteren van sociale nuances, moeite om met anderen mee te voelen en oog te hebben voor het perspectief van de ander, zullen het lastig vinden om zich aan deze opdracht te houden.

Advies aan de leerkracht

Allereerst weet je nu dat er groepsdynamisch wat speelt in de groep en dat er werk aan de winkel is. Ten tweede zou ik dit in het team bespreken en samen evalueren, vooral om er samen van te leren voor een volgende keer. Ik denk dat kinderen uit groep 4 iets meer nodig hebben dan ‘dat je iets niet tegen elkaar mag zeggen’. Dus wat is er nodig om er voor te zorgen dat kinderen hier goed mee omgaan. Of moet je kiezen voor een andere vorm?

Het verkreukelde papier

papier-verkreukeld-header-1-300x216Ten derde raad ik je aan om te doen wat een New Yorkse lerares deed met haar klas. Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren.

Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde en het weer glad te strijken. Ze liet hen zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden.

Toen zei ze de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden. Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen.

Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten. En dat die littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren. Dat is wat er gebeurt als een kind een ander kind pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens zijn er en die blijven. Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden. De kreukels gingen er niet meer uit.

De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar boodschap was overgekomen’. En dan het voorval met de kinderen bespreken.

Heb jij dit ook wel eens meegemaakt? Of doe jij dit ook met de klas en heb je daar een bepaalde aanpak bij? Ik ben benieuwd naar jouw reactie? Laat een bericht achter in het commentaarveld hieronder!

p.s Wil je je verdiepen in de sociometrie en leren hoe je een groep vanuit de resultaten van het sociogram kan begeleiden? Klik dan hier.

 

Zorg dat je het Verschil maakt!

Als je mijn blog waardeert dan hoor ik dat graag! en ik zou het heel fijn vinden als je mij wilt helpen om mijn facebookpagina Groepsvorming meer zichtbaar te maken door een like te geven. Voor al diegenen die dit inmiddels gedaan hebben: heel erg bedankt!

En verder: DEEL dit artikel met jouw netwerk, door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen te klikken, zodat ook andere leerkrachten in jouw netwerk kennis kunnen maken met de blogspot van Klasse(n)Kracht!

Een verschillige groet,

Jelly