“Nou juf, dat is nou ook niet aardig dat u Joris een time out geeft. We hebben toch met elkaar afgesproken dat we aardig zouden zijn voor elkaar…?”

Afgelopen week had ik een KlassenKracht bijeenkomst op een school. Een leerkracht vertelde hoe leerlingen de missie eigenlijk aan het ‘misbruiken’ waren. Ik herinner me dat de missie begon met “we zijn aardig voor elkaar…”. Als de leerkracht een kind aanspreekt op zijn gedrag, krijgt ze commentaar van een leerling die haar aanspreekt op dat dit toch niet aardig is wat ze doet. Vindingrijk. Dat moet ik ze nageven, die prepubers van groep 8.

Wat gebeurt hier? Leerlingen gaan op de stoel van de volwassene zitten. Ze stappen uit de ‘ik word opgevoed rol’ naar de ‘ik ben jouw gelijke rol’. Eigenlijk zeggen ze in de onderlaag: Ik laat me door jou niet aanspreken op mijn gedrag.

Stoorzenders

stoorzenderElke klas telt wel een aantal leerlingen die met hun gedrag en commentaren voortdurend de aandacht opeisen. Soms zijn ze grappig, maar soms ook helemaal niet. Meestal zijn het gewoon stoorzenders die maken dat lessen of moeilijk op gang komen of voortgang kunnen vinden. Veel kinderen ergeren zich aan het gedrag van hun klasgenootjes. Ogenschijnlijk kan het lijken dat ze het leuk vinden. Ze ‘moeten’ wel, want ze willen niet buiten de boot vallen. Maar ondertussen willen ze liever anders.

Ik krijg ook vaak van deze verhalen thuis te horen van mijn dochter. Hoe ze baalt als er weer zo’n dat was dat ze eigenlijk niets geleerd heeft. Dat het zo onrustig in de klas is. Wat is het toch dat het zo moeilijk lijkt te zijn om orde te houden in de klas?

Maar wat doe ik dan…?

Terug naar groep 8. Een ander lastig aspect was dat als kinderen na een paar waarschuwingen een time out krijgen, ze de leerkracht ‘ter verantwoording roepen’ om uit te leggen welk gedrag ze dan hebben laten zien. (“nou…dit dus…”).

Als reactie daarop gingen de leerkracht opschrijven wat er precies gebeurd of gezegd is zodat ze niet met een mond vol tanden staan. Wat hier gebeurt is dat de leerkracht zich gaat aanpassen aan het gedrag van de leerling. Je gaat als leerkracht je gedrag aanpassen omdat een kind je ter verantwoording roept? Dit is de wereld op zijn kop. Dit is goochelen met aandacht, dit is goochelen met posities. Wie heeft hier de leiding?

Goochelen met aandacht

Het doet me denken aan een filmpje op leraar24.nl. Dit gaat over goochelen met aandacht. Terwijl de goochelen met aandachtleerkracht hartstochtelijk aan het vertellen is over het gedrag van de leerlingen in haar klas, sta ik op en zeg tegen haar: “wat heb jij in je haar zitten”…en met hetzelfde gemak vertelt ze mij over wat ze in haar haar heeft. “Dit… is goochelen met aandacht”. Ze kijkt me enigszins beduusd aan en moet dan hartelijk lachen. Ik vraag haar of ze nog weet waar ze het net over had. Ze weet het echt niet meer. Zo werkt het ook met kinderen. Ze zijn er eigenlijk heel erg goed in. Ze zijn kunstenaars in het jou afleiden met waar je mee bezig bent.

Het grappige is dat als je een vraag stelt, het brein onmiddellijk aan het werk gaat om deze vraag te beantwoorden. Zorg dat je een rijtje vragen paraat hebt:

  • Wanneer ben je ook al weer jarig?
  • Zag ik jouw moeder laatst op school?
  • Waar was je ook al weer naar toe geweest met vakantie?
  • Wat heb je daar zitten?
  • Etc.

Het hoeft nergens over te gaan. Het gaat erom dat je de aandacht van de leerling ergens anders op richt.

5 tips
  1. Als je merkt dat dit in jouw groep ook de tendens is. Stel dit gedrag eens ter discussie op een rustig respectmoment. Verzamel wat uitspraken die er gedaan worden en ga erover in gesprek. Stel vooral vragen. Wees nieuwsgierig. Wat is er leuk aan? Wat is het effect op de sfeer in de klas? etc. Of wat is respectvol en respectloos? Wat is het verschil. Maak een woordvel in twee kleuren.
  2. Pak het gedrag aan. Wat is aardig gedrag en wat is brutaal gedrag?  Vertaal het naar doelgedrag: Ik laat me aanspreken door de leerkracht op mijn gedrag.
  3. Als een leerling zich brutaal gedraagt, dan is dat het. Je hoeft niet uit te leggen wat een leerling precies heeft gezegd. Het gaat meestal niet om wat hij zegt, maar hoe hij je aanspreekt.
  4. Als je een leerling een time out geeft en hij stelt jou de vraag wat hij gedaan heeft…geef hem dat dan mee als opdracht.
  5. Train jezelf in het goochelen met aandacht (zie goochelen met aandacht)

 

Fijne week en een verschillige groet,

Jelly