“Dit is precies de gemiste aanpak in een klas naast een sociale methode”, schrijft een leerkracht mij, die ik begeleid. “Het is mooi om te zien hoe deze gezamenlijke aanpak van Klasse(n)Kracht! zo ontzettend werkt”.

Vlak voor de kerstvakantie heb ik een intake. Het betreft een groep 5/6 waar nauwelijks aan les te geven valt. Leerlingen vertonen zelfbepalend gedrag, zijn respectloos naar elkaar en de leerkracht, er wordt geboerd, scheten gelaten, door elkaar heen gepraat. En ga zo nog maar een tijdje door. Het kerstontbijt was een drama: schreeuwen, niet normaal kunnen eten, geen vat op te krijgen.

 

Op een schaal van 0 – 10, waar scoor jij de klas qua sfeer. Waarbij 0 een zeer negatief klimaat is en een 10 het ideale klimaat. De leerkracht geeft een 2.

Aan de slag met Klasse(n)Kracht!

Werk aan de winkel en snel ook. Leerkracht slaapt er slecht van, dit kost bakken met energie, dit vreet aan je gevoel van competentie. Iedereen is zeer bereid om in korte tijd veel werk te verzetten. Intern begeleider gaat in gesprek met de kinderen, directeur faciliteert het proces (coaching, vervanging tijdens gesprekken en tijd en ruimte om voor te bereiden en bij te tanken), leerkracht gaat het sociogram afnemen en vult ZIEN in.

Stap 0: gegevens verzamelen

Gesprekken met de kinderen, sociogram tekenen, analyse maken en verbeterplan, SEO lijst etc. terugkoppeling van de gesprekken aan de hele klas. Benoemen en checken van het verlangen.

Stap 1: Eerst een missie

Wat wil de groep eigenlijk? De groep wil het heel graag gezellig met elkaar hebben, ze willen dat het pesten stopt, ze willen elkaar beter leren kennen, nieuwe vrienden maken etc. Het lijkt erop dat dit wanstaltige gedrag eigenlijk alleen maar een schreeuw is om aandacht, om gezien te worden. Uit de gesprekken met de kinderen blijkt dat de groep: Een hardwerkende en rustige klas wil zijn waar persoonlijke aandacht is voor elkaar en waar we opkomen voor elkaar. Wow, dat is het verlangen…dat is dus wel iets heel anders dan de huidige situatie.

Stap 2: Regels en routines

Als dat is wat we willen met elkaar, wat moeten we dan met elkaar afspreken?

  • We helpen elkaar met problemen en zeggen op tijd stop
  • We werken op fluistertoon
  • Als de juf zegt dat we stil moeten zijn, zijn we stil.
  • We luisteren naar elkaar
  • We spelen samen in de pauze

 

Stap 3: Hoe ziet het er uit?

Als dit de afspraken zijn die we met elkaar gaan maken…hoe ziet dit er dan uit? Hoe klinkt het? Kinderen zelf foto’s laten maken. En alles zichtbaar ophangen in de klas. Maak dit het allerbelangrijkste van je klas op dit moment!!!

Stap 4: Fichesysteem

Regie voeren op de regels en afspraken m.b.v. het fichesysteem

Stap 5: Reflectiegesprekken

Veel vragen stellen. Wat ging er goed? Hoe kwam dat? Vraag naar voorbeelden van goed gedrag. Hebben we ook nog een tip voor onszelf? etc.

De Kracht van Klasse(n)Kracht!

Kortom: regie, regie, regie, regie en regie maar wel steeds vanuit contact en verbinding. Zonder contact geen contract. En dat is misschien wel de kern van dit hele verhaal; misschien is dat wel de Kracht van Klasse(n)kracht. Het start vanuit contact en verbinding.

Als leerkracht zijn we geneigd ons voornamelijk te richten op de bovenstroom. Op de taak en het resultaat. Maar als het niet lekker loopt in een groep, hebben we last van de onderstroom. Daar vinden we onze verlangens, onze angsten, drijfveren, waarden etc. Hier ben je als leerkracht nodig als coach. Je past coachingsprincipes toe om de groep te laten leren met als doel de klas een team te laten worden. Je bent een teamcoach. Je draagt zorg voor het realiseren van onderlinge vertrouwen en het gezamenlijke doel. Je begeleidt ze zowel in de onderstroom als in de bovenstroom.  Dat is volgens mij de Kracht van Klasse(n)Kracht!.

Na de kerstvakantie is dit proces gestart. Drie weken na de vakantie, en tussentijds de nodige appjes, hebben we weer een gesprek. Geloof het of niet, maar ik stel opnieuw de schaalvraag. Leerkracht zegt een 7! “Echt waar een 7. Van een onsamenhangende bende zijn we bezig een groep te worden, een groep die geniet van de veranderingen in de klas”. Positief helpend en betrokken. Op de overgangen voert de leerkracht actief regie zodat ze gefocust blijven. Ze helpen elkaar om de vastgestelde beloning die in het vooruitzicht gesteld is te halen. Kinderen die meehelpen om regie te voeren.

Ik ben ongelooflijk trots. Trots op deze juf. Trots op deze klas. Trots op de directeur en intern begeleider en collega’s die faciliterend aanwezig en betrokken zijn op de momenten dat het echt nodig is. En als een leerling (met zeker geen onbesproken gedrag in het verleden) dan opmerkt “het is toch heel normaal dat we zo doen…?” dan denk ik: “Wie durft nu nog te zeggen dat je een vastgelopen groepsproces niet kunt keren. Je moet alleen wel weten wat je moet doen :).

We zijn nog niet klaar. De thermometers die de kinderen invullen zijn voor een aantal nog te laag. Maar na drie weken is er een nieuwe basis gelegd. Hierop bouwen we verder aan een sociaal, veilig en krachtig pedagogisch klimaat. Ten diepste dankbaar dat ik dit mag en kan begeleiden.

met een zeer verschillige groet,

Jelly.

 

 

bron: Klasse(n)Kracht: met RESPECT voor de klas! 2015. Jelly Bijlsma. Leuker.nu