Afgelopen vrijdag was een bijzonder dag voor mij. Of eigenlijk begon het al de week er voor. Ik kreeg bericht dat de opleiding Specialist Klasse(n)Kracht! erkend is door het CPION als Post HBO opleiding. Hoe gaaf is dat?

Iets dat jaren geleden begonnen is in de begeleiding van leerkrachten met ‘moeilijke groepen’, is nu een serieuze post-hbo opleiding geworden. Op 18 januari startte een groep enthousiastelingen aan een avontuur, of zoals een cursist het uitdrukt: ‘de demo-groep van Jelly’, en afgelopen vrijdag zijn ze als Specialist Klasse(n)Kracht! afgezwaaid. Veertien mensen die de zoektocht zijn aangegaan: met de groepen, de collega’s en zichzelf.

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terug kijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”.

Hoe dat voelt? Dat kan ik eigenlijk niet onder woorden brengen. Ik ben trots, trots op de groep, trots op mezelf. Er is een “zie je wel dat dubbeltjes, kwartjes kunnen worden”, maar ik denk dat ik vooral het meest dankbaar en blij ben dat er een beweging aan het ontstaan is waarbij er meer kennis, vaardigheden en vooral bewustzijn aan het ontstaan is over groepsdynamiek. Een positieve of negatieve sfeer wordt niet veroorzaakt door één of twee leerlingen. Het is het samenkomen van veel factoren, het is de invloed van ongeschreven regels en informele normen. Een fascinerend en veelal boeiend en ingewikkeld krachtenspel.

 

Een Specialist KlassenKracht! is iemand die:
  • Regie voert op de pijlers van de RESPECT-aanpak binnen de eigen school. Je begeleidt jouw collega’s in het realiseren van een sociaal veilig en krachtig leer- en leefklimaat in de school en in de klas. Als  Specialist Klasse(n)Kracht! kijk je naar de school als geheel, je vertrekpunt is de missie/visie van de school, de kernwaarden en de gezamenlijke afspraken. Samen met je collega’s voer je hier regie op. Je initieert klassenbezoeken, groepsbesprekingen, waarbij je samen met je collega’s de voortgang bewaakt.

 

  • Collega’s begeleidt en ondersteunt in het regie voeren op groepsvormingsprocessen. Je kijkt daarbij naar de groep als geheel en pas daarna naar individuele kinderen. Je laat je minder afleiden door wat er zich op de voorgrond afspeelt, je gaat ook op zoek naar wat er op de achtergrond gebeurt. Het krachtenspel binnen een groep is namelijk veel meer dan de afzonderlijke individuen. Door een klas als systeem te leren zien, krijg je zicht op onderliggende patronen, de dingen achter de gebeurtenissen. Dit wordt het onderwaterprogramma van een groep genoemd. Je kijkt naar de verschillende gedragingen van leerlingen die met elkaar het groepsproces beïnvloeden. Er zijn leerlingen die willen bepalen hoe het er in een groep aan toe gaat (de ‘bazen) en er zijn leerlingen die ernaar luisteren (volgers). Het ene kan bestaan bij de gratie van het andere. Dat te leren zien en te begeleiden. Samen dit proces beïnvloeden zodat een klas kan uitgroeien tot een team waar je mag worden wie je bent en samen meer bent dan de som der delen.

 

  • Systematisch informatie verzamelt dat inzicht geeft in de sociale veiligheid van leerlingen op school. Je leert de informatie te analyseren en om te zetten naar een hulpvraag en/of begeleiding. De informatie vindt zijn plek binnen een professionele begeleidingsstructuur.

 

  • Inzicht heeft in de wijze waarop leerkrachten in de confrontatie met leerlingen, hun ouders en collega’s voortdurend zichzelf meenemen. Alles wat er gebeurt tussen jou en je omgeving zegt iets over de manier waarop jij (en dus ook een leerkracht) in elkaar zit. Je neemt je zelfbeeld in alle situaties met je mee. Dit betekent enerzijds dat je weet wie jij bent, wat jou kenmerkt als persoon, je persoonlijkheidsdynamiek, je kernwaarden, je opgebouwde overtuigen, je referentiekaders, je ervaringen, je gevoelens, je kwaliteiten etc. En anderzijds dat je vanuit deze bewustwording dit kunt vertalen in je begeleidingswerk.

 

Mocht je nieuwsgierig zijn naar de opleiding klik dan hier.Er start een nieuwe groep in oktober 2018. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.

De basis staat. Nu groepen melden zich. Wat is er aan de hand in groep 4 bijvoorbeeld? Ik heb er ineens drie aangemeld gekregen? Jullie horen er nog meer over. Wordt vervolgd.

Ik las een mooie zin in het boekenweekgeschenk van Griet op de Beeck

 

What you teach a child to love can be more important

than what you can help him to learn

 

Zorg dat je het verschil maakt! 

Jelly.