Klasse(n)Kracht! is volop in beweging. De website is/wordt vernieuwd. Komende weken worden de puntjes op de i gezet. Nieuwe trainingen zullen worden aangeboden en we blijven zoeken naar de beste manier om leerkrachten te helpen regie te voeren op groepsvormingsprocessen. Allerlei activiteiten doen is niet zo moeilijk, maar dat is niet de kern van ons werk. De zoektocht is en blijft hoe we het onderwaterprogramma van de groep omhoog kunnen halen.

Hoor ik Erbij?

Een paar weken geleden is de opleiding Specialist Klasse(n)Kracht! gestart. Los van dat we weer twee prachtige zonnige dagen hadden is het snuffelen aan elkaar begonnen. Sommige komen samen, anderen komen alleen. Wat gebeurt er als je in een nieuwe groep stapt? Voel je je ontspannen, op je gemak of is het juist spannend? Iedereen wordt zich bewust van de interne krachten die werkzaam zijn t.a.v. hoe kan ik hier mezelf zijn en waar pas ik mezelf aan. Wie spreekt me aan en wie minder. Waar wil ik bijhoren en ben ik ook welkom. Een bijzonder proces om getuige van te zijn en zo herkenbaar, zo menselijk, zo altijd en overal aanwezig en dat is waar we uit kunnen putten. Onze eigen ervaringen, gevoelens, gedachten, meningen en opvattingen.

Wat gebeurt er onderwater?

Ineens dient het thema ‘mag ik erbij horen’ zich aan. We staan met elkaar in een kring. Er stapt iemand in en zegt wat haar bezig houdt. De anderen die dit herkennen stappen mee. Vervolgens stapt iemand anders in en brengt een andere gedachte of gevoel in. Degene die het herkennen stappen mee.  Bijzonder om te ervaren dat wanneer de een iets zegt dit herkenning oproept bij anderen, of een gevoelige snaar raakt. Als de één zich niet welkom voelt, kan de ander zich hierdoor aangesproken voelen en weer een ander kan zich er verantwoordelijk voor voelen en weer een ander heeft daar weinig mee. En alles is waar. Door het groepsonbewuste op te vissen, vergroten we het groepsbewuste en daarmee vergroten we de wijsheid van de groep. Een bijzonder proces om getuige van te zijn.

Reptielenbrein

Als je mag zijn wie je bent, als je serieus genomen wordt, als je je gezien en gehoord voelt, je een andere mening mag hebben, onzeker mag zijn, niet uitgelachen wordt, je geholpen wordt als je iets niet weet of kan dan voelen we ons veilig.

Rationeel gezien vinden we dat iedereen erbij hoort. Maar zodra emoties de kop opsteken worden we geregeerd door ons zoogdierenbrein en als we onze behoeften ontkennen krijgen we stress en angst en vallen we terug op ons reptielenbrein. Dit zijn de drie gebieden waar we met een groep voortdurend tussendoor laveren. Vanuit ontspanning, denk aan de formingfase waarin we met elkaar in gesprek zijn over wat voor groep we willen zijn, krijgen we mooie voornemens, prachtige woorden en zinnen. Is dit dan niet echt? Jazeker wel. Dit is het verlangen van de groep. Verlangen naar contact en verbinding. Maar op het moment dat het spannend wordt of we ons wel of niet kunnen verbinden met de groep dan voelen we ons ‘bedreigd’, en vallen we terug op ons reptielenbrein. Stress en angst nemen het over. Dan voelen we ons niet meer veilig.

Een gesprek op voeten

Herken jij de verschillen uitingsvormen in je klas? Wanneer is het menselijk brein aan het woord, wanneer het zoogdierenbrein en wanneer neemt het reptielenbrein het over? Als je je klas observeert, wat valt je dan op? Welke gevoelens leven er in de groep? Welke meningen? Welke rollen zijn er? Wat zou een nieuwe leerling moeten doen om geaccepteerd te worden? Wat zijn de dingen die gewaardeerd worden en wat niet? Waar komen ze al goed uit en wat levert nog problemen op en hoe worden die problemen opgelost?

Als je wilt kun je de werkvorm die ik hierboven genoemd heb heel makkelijk doen met je klas. Soms gebeuren er spannende dingen waar je graag met de klas over in gesprek wilt. Maar je vindt het jammer dat steeds dezelfde kinderen aan het woord zijn. Dit is een mooie manier om iedereen zijn stem te laten horen. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Als alles gezegd is, vat je samen wat er allemaal gezegd is. Als er iets opgelost moet worden, wordt dat al doende wel duidelijk. Je kunt ook deze vraag terugleggen in de groep.

Fijne week en wees het verschil voor kinderen!

een verschillige groet,

Jelly

bron: KlassenKracht: met RESPECT voor de klas. Jelly Bijlsma.  en Deep Democracy. Jitske Kramer.