Net de finale gezien van het dames voetbal. Ik vind het gaaf om deze bikkels aan het werk te zien. Waar ik vaak vind dat vrouwen als een beetje tuttig worden neergezet, voel ik me meer verwant met deze voetbalvrouwen. Ze zijn stoer, kunnen tegen een stootje, zijn fanatiek en werken voor wat ze waard zijn. Als ik nu jong was geweest had ik mezelf meteen op voetbal gegooid. Geweldig.

Ik was vroeger meer een jongens meisje dan een meisje meisje. Ik hield van jongensdingen en ik irriteerde me aan dat meisjesgedoe. Zo las ik een tijdje geleden een boek met als titel Het idee M/V. In de meeste boeken lezen we over mannen die dagenlang op jacht gaan en vrouwen die thuis bleven met de kinderen, dat mannen een beter richtingsgevoel hebben en dat vrouwen  betere sociale vaardigheden hebben. Nu heb ik geen gevoel voor richting maar betere sociale vaardigheden gaan voor mij ook niet op. Wat mij fascineerde in dat boek was dat het verschil binnen de groep van jongens en meisjes eigenlijk  veel groter is dan de verschillen tussen jongens en meisjes. Maar doordat we elkaar wijs maken dat jongens echt heel anders zijn dan meisjes benadrukken we vooral die verschillen en gooien we binnen de eigen groep alles op een hoop.

Ik kijk uit naar onderzoek dat vooral gaat over de verschillen tussen jongens en de verschillen tussen de meisjes. Zo zeggen we vaak dat meisjes roddelen. Laatst hoorde ik Marlies Dekkers op t.v. zeggen dat mannen nog veel meer roddelen dan vrouwen. In hoeverre bevestigen we eigenlijk vooral de beelden die we aangepraat krijgen?

Geen 2 hetzelfde

Zo ben ik nu in een boek bezig (Geen 2 hetzelfde) waar de schrijfster (Judith Rich Harris) zichzelf de vraag stelt hoe het komt dat identieke tweelingen qua persoonlijkheid zo verschillend kunnen zijn. Of nog een stap verder. Hoe komt het dat identieke Siamese tweelingen zo verschillend kunnen zijn. Ze hebben 100% identieke genen en een identieke omgeving waarin ze opgroeien. Ze maken precies hetzelfde mee en toch zijn ze verschillend. Waarom ze verschillen is voor de wetenschap een mysterie dat nog niet opgelost is.

Ladan en Laleh zijn twee Iraanse vrouwen die via hun hoofd aan elkaar vast zitten. Op hun 29e lieten ze zich opereren. Twee volledig verschillende individuen, met een verschillende kijk op de wereld, verschillende levenswijzen en hele verschillende denkwijzen. Ik vind dit intrigerend. In het boek wordt de vloer geveegd met de ontwikkelingspsychologie (au).  Het grootste deel wordt verklaard door de genen (.45). Maar er is nog een heel groot deel dat onverklaard blijft.

Oorzaak lastig gedrag?

In het contact met leerkrachten is de meest gehoorde oorzaak van een probleemleerling de ouders.Ik herinner me nog dat ik in maart 2012 een lezing bijwoonde van Cees de Wolff. Hij haalde toen een onderzoek aan waar de vraag gesteld was waar het lastige gedrag van leerlingen door veroorzaakt wordt (Ysseldyke, Algozzine & Thurlow, 2000). Die oorzaak wordt voor 81% toegeschreven aan omgevingsfactoren en de opvoeding thuis en voor 14% aan de kinderen zelf. De overige 5% wordt verdeeld over de school (4%) en de leerkracht zelf (1%).

Wat nu als blijkt dat ouders er eigenlijk helemaal niet zo toe doen? Wat nu als blijkt dat opvoeding helemaal niet zoveel invloed heeft op kinderen dan dat wij met z’n allen denken. Maar dat een kind gewoon geboren wordt met bepaalde eigenschappen waar we als opvoeder op reageren. Dat een kind geen tabula rasa is, weet iedere ouder. Zodra een kind zijn ogen open doet, weet je dat er iemand thuis is.

Op de vraag “hoeveel procent van de leerlingen heeft last van een gedragsstoornis?” reageren leerkrachten met percentages rond de 15 % terwijl in werkelijkheid leerlingen zo rond de 5% last hebben van een gedragsstoornis. (ITS, 2007). De leerkracht doet er dus toe en niet alleen de leerkracht. De hele klas doet er toe.

De leerkracht en de klas doet er toe!

Laatst vertelde een leerkracht mij dat ze de gymles aan het evalueren was met de klas. Een leerling merkte op dat hij tijdens het spel zag dat een leerling niet werd aangespeeld. Omdat een onderdeel van de missie was samen genieten van een spel, ging hij bewust de bal naar haar gooien. Waarom? Omdat dat paste bij de missie waar ze aan werkten, hij zich mede verantwoordelijk voelde en zich er bewust van werd dat hij het verschil kon maken.

 

Ik ga vakantie houden :). Ik ga het boek van Harris uitpluizen. Heb het goed. Geniet van de zomer. Laat je verrassen en inspireren. Ik ga eerst een tijdje niks doen en meestal komen dan de ideeën wel weer aanwaaien.  Eind augustus zie je mijn blog weer verschijnen en ik ben van plan om iets gaafs te gaan maken. Fijne vakantie!

Met een verschillige groet,

Jelly