Het stormt. Buiten valt de regen met bakken uit de lucht. Het waait. Er beweegt van alles in de natuur. Zo ook in school.

Wie heeft het hier voor het zeggen? Hoeveel invloed heb ik? Wat is mijn plek en rol in de groep? Naar wie luister ik en naar wie niet? Wat moet ik doen om erbij te horen? Hoe ben ik hier veilig?

Storming

We zitten in de Storming fase.  De fase waar de pikorde bepaald moet worden en waar thema’s die spelen in de groep zichtbaar worden. In welke mate kan ik invloed uitoefenen en in welke mate moet ik me aanpassen? Deze fase kan stormachtig zijn: ruziemakende kinderen en regelmatig gedoe. Het hoort er bij en het is nodig om te onderzoeken met elkaar wat wel en niet passend is in deze groep.

Voor leerkrachten is dit een cruciale fase om goed te begeleiden, het resultaat van deze fase bepaalt de rest van het jaar.  Niet om zelf centraal te staan en te bepalen wat wel en niet mag. Ga je zelf maar na. Wat gebeurt er als jouw directeur of jouw collega bepaalt dat jij vanaf morgen x of y niet meer mag doen. Wat doe je dan? Ga je het graag doen? Ga je het juist helemaal niet doen? Ga je het doen als niemand kijkt? Ga je achter zijn of haar rug om roddelen over dit ‘onzinnige’ idee.

Dat is niet eerlijk!

Ik moet denken aan een klas waar kinderen in ‘opstand’  kwamen als een leerling bijvoorbeeld even een rondje in de school mocht lopen of ergens niet aan mee hoefde te doen. Je zou kunnen zeggen dat de norm in deze groep is ” we zijn allemaal hetzelfde en moeten allemaal op dezelfde manier behandeld worden”.

Dit thema kun je heel mooi bespreken aan de hand van de volgende foto.

Wat zie je?

Om vervolgens de koppeling te maken naar hoe dit thema speelt in de groep: Waarin zijn we het zelfde en waarin zijn we anders. En wat is dan eerlijk?

Vinden we dat iedereen in onze klas op dezelfde manier behandeld moet worden?’ De uitnodiging is dat iedereen zijn gedachten daarover mag geven. Dat je elkaar laat uitpraten en dat er geen discussie is. Jij als leerkracht neemt een neutrale positie in. Je maakt je los van je eigen idee. Je wilt alle invalshoeken op tafel krijgen, ook die niet van jou zijn.

Als iedereen geweest is vat je samen wat je gehoord hebt. Niet herhalen wat die en die gezegd heeft, maar je koppelt terug wat er allemaal leeft in de groep. Neutraal. Door dit gesprek verzamel je actief de verschillende invalshoeken die er zijn. Omdat iedereen uitgenodigd wordt iets te zeggen, zonder dat er een discussie is, creëer je de veiligheid om niet uitgelachen te worden of wat dan ook.

Thema’s van de groep

klassenkracht4Dit soort onderzoekende gesprekken zijn belangrijk tijdens de stormingsfase. Je luistert naar de thema’s die spelen in de groep. Wat houdt kinderen bezig? Wat is hun perspectief?

Waar zijn kinderen misschien wel bang voor? En willen ze daarom dat iedereen gelijk behandeld worden? Wat zit er in het groepsbewuste, de dingen waarvan iedereen op de hoogte is,  en wat zit er in het groepsonbewuste, hetgeen waarvan niet iedereen op de hoogte is.

Wat ‘mag’ wel en wat ‘mag’ niet in deze groep. Ook bij ouders kan dit thema spelen. Kan deze afbeelding ook heel behulpzaam bij zijn. Je biedt net weer even een ander perspectief en daardoor kunnen we vanuit bewustzijn weer anders naar de dingen kijken.

Wat leeft er in jouw groep?

Wat leeft er in jouw groep?

Waar hebben jouw leerlingen gedoe over?

Wat is het thema waar jouw groep mee worstelt? Winnen en Verliezen? Wie is hier de baas? Bemoeizucht? Haantjesgedrag? nog anders?

Zou je hier graag dieper in willen duiken? In de training Erbij Horen kun je hiermee met jouw groep aan de slag! Klik hier.

 

met een verschillige groet,

Jelly