Recensies

 

Lees de volledige recensie hier

Lees de volledige recensie op wij-leren.nl

Klik op de afbeelding om de PDF te bekijken

 

 

Wat claimt de cover ?
Het boek biedt een aanpak en werkwijze om vanaf de voordeur regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school. Het geeft inzicht in alle factoren die hiervoor van belang zijn.
Jouw leiding als leerkracht is daarbij de belangrijkste factor.

Over de schrijver(s) :
Jelly Bijlsma is al ruim dertig jaar actief in het onderwijs, waarvan de laatste twintig jaar als adviseur, coach, orthopedagoog, psycholoog en trainer. Op veel scholen wordt met haar aanpak Klasse(n)kracht gewerkt.

Eerste indruk :
Aantrekkelijke voorkant met een (helaas) slappe kaft. Het boek blijft in het gebruik niet open liggen.
Duidelijke layout met een summier gebruik van illustraties.
Duidelijke inhoudsopgave van de 18 hoofdstukken : waarbij deel I over de theorie gaat en deel II over de respect-aanpak en deel III over de respect-aanpak in de praktijk.

Recensie :
Deel I : Theorie
De schrijfster begint met een boeiende stelling : “Pesten is het resultaat van een negatief verlopen groepsproces.”
Ons gedrag in groepen komt voort uit een oerangst. Deze zit verankerd in de genen en dus gaan we ver om bij te groep te blijven horen.
Groepen vormen zich altijd 5 vaste stappen. Deze worden duidelijk ( het taalgebruik is prettig en toegankelijk ) uitgewerkt. Bij elke fase wordt de rol van de leraar als leider duidelijk gemaakt.
Tussendoor staan duidelijk omkaderde reflectievragen voor de praktijk in je eigen klas (lees dus groep hier)
Als je met groepen werkt is het van belang welke “karakters” groepen kunnen hebben. Ook is het van belang te weten welke soorten groepen er zijn. Van elk zijn er zeven die met eigenschappen worden uitgewerkt. Aan de hand van een checklist kun je hiermee aan de slag met je eigen groep.
Groepen en hun leden hebben behoeften. De behoeftenpyramide van Maslow geeft hierin inzicht.
“Erbij willen horen” is in deze een belangrijke behoefte. Het sociogram is een uitermate goed middel om te kijken welke positie kinderen in de groep innemen en of deze rol ook bij hen past.
Een manier om kinderen elkaar en zichzelf te leren accepteren is aan de hand van de persoonlijkheidsdynamieken in het Human Dynamics programma.
Maar ……. Veel gebeurt er onder oppervlakte ( de metafoor “Onder water” wordt gebruikt). Het niet grijpbare gevoel dat je soms bij een klas kunt hebben. Om dit te doorgronden kijken we onder andere naar de kernkwaliteiten van kinderen ….. en de bijbehorende valkuilen, uitdagingen en allergieën. Ik gebruik dit model vaak in mijn coaching en kan er veel mee. Het geeft veel (zelf)inzicht.

Deel II : De Respect-aanpak
R = Regels, routines en rituelen : waar staan we zelf voor ? Wat zijn onze kernwaarden ?
E = Erbij horen : Wie hoort er wel/niet bij ? Observeren is hier het devies.
S= Samenwerken en samenspelen : Hoe los je zaken op zodat er een win-win situatie is.
P = Persoonlijk Meesterschap : Wat beteken jij en jouw eigenschappen voor de groep ?
E = Energie : Wat straal je zelf uit ?
C = Contact en communicatie : Hoe bevorder je deze twee essentiele zaken ?
T = Trainen van vaardigheden : Werk je planmatig aan sociale vaardigheden ?
Elk van deze zeven onderdelen wordt uitgebreid uitgewerkt met theorie en praktische tips. Ook is er weer ruimte voor reflectie en zelfreflectie.
De kern van het geheel is SAMEN : samen regels maken en die consequent naleven, samen een groepsmissie opstellen, samen leren ruzies oplossen.
Je eigen rol is daarbij essentieel. Jij bent een rolmodel.
Bij de uitwerking van de zeven onderdelen komen allerlei modellen aan bod uit coaching en management : the Big Five, NLP, Covey’s 7 Eigenschappen, Maslow, Cooperatieve werkvormen, Mindsets, Kernkwadranten, Human Dynamics, Mindfulness, De Roos van Leary.
De verleiding is hierbij groot om door de bomen het bos niet meer te zien. Maar door de duidelijke toegankelijke manier van schrijven gebeurt dat niet. Uit elke theorie is het beste gehaald om tot ons doel te komen : een veilig en sociaal groepsklimaat.

Deel III : De Respect-aanpak in de praktijk
Hierin wordt stapje voor stapje naar een beter groepsklimaat gewerkt.
Dat gebeurt met praktische tips, voorbeelden. Een zeer toegankelijk en praktijkgericht hoofdstuk.
Het boek sluit af met enkele casussen : “De groep waarvan de kinderen te sterk op elkaar gericht zijn” , “De opstandige groep” en tot slot “De grenzeloze groep”
Deze worden aan de hand van de Respect-aanpak benaderd.

Conclusie :
De claim op de cover ( zie boven ) wordt helemaal waargemaakt. Ik vind het zelf prettig en belangrijk dat de rol van de leerkracht ( letterlijk de middelste letter van resPect ) centraal staat.
Een goed boek met een aanpak die in probleemklassen zeker aan zal slaan.

Bertus Meijer

Maart 2016