Samen Werken

aan Sociaal Veilige en Krachtige Klassen

Diversiteit gaat niet over hoe we van elkaar verschillen.
Diversiteit gaat over het benutten van ieders uniekheid (Ola Joseph).

De essentie van samenwerken is het kunnen omgaan met verschillen. Dit geldt voor leerlingen, maar dit geldt ook voor leerkrachten. Verschillen zijn een energiebron van waaruit we kunnen ontwikkelen. In de praktijk stagneert deze energie vaak en gaan we ons ergeren of verzetten. Het ‘andere’ vinden we lastig. Aan de ene kant omdat het ons confronteert omdat het anders kan, aan de andere kant omdat we het op ‘onze manier’ willen omdat dat beter past.

Klasse(n)Kracht biedt diverse begeleidings- en coachingstrajecten aan:

met RESPECT voor de Klas

Klasse(n)Kracht begeleidt leerkrachten die een “lastige klas” of “dynamische groep” hebben en vanuit de RESPECT-aanpak hier regie op willen voeren. Resultaat: een fijne op elkaar betrokken klas

Klasse(n)Kracht!® met RESPECT voor de School

Klasse(n)Kracht met RESPECT voor de school begeleidt schoolteams die vanuit de RESPECT-aanpak samen regie willen voeren op de groepsdynamische processen binnen de school. Resultaat: een sociaal veilig en krachtig leer en leefklimaat in de school […]

MensKracht

MensKracht begeleidt leerkrachten en directeuren die hun Persoonlijk Meesterschap willen onderzoeken, ontwikkelen en versterken. Resultaat: Zicht op wie je bent, wat je kunt en wat je doet en hoe je effectiever kunt zijn in relatie tot wat jij wilt […]

TeamKracht

TeamKracht begeleidt directeuren en teams die vanuit de RESPECT-aanpak de onderlinge samenwerking en communicatie willen versterken en ontwikkelen. Resultaat: een professioneel en op elkaar betrokken team […]