Klasse(n)Kracht! met RESPECT voor de School

Klasse(n)Kracht met RESPECT voor de school begeleidt schoolteams die vanuit de RESPECT-aanpak samen regie willen voeren op de groepsdynamische processen binnen de school. Resultaat: een sociaal veilig en krachtig leer en leefklimaat in de school.

Wanneer je als school de diepere betekenis van het groepsdynamisch proces in de vingers hebt, ben je veel wendbaarder en weerbaarder in dat wat de klas nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een fijne groep. Niet elke groep heeft precies hetzelfde nodig. KlassenKracht: met RESPECT voor de School, is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de school en de klas actief te begeleiden. Het biedt een werkwijze om vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.

De RESPECT-aanpak is ontwikkeld in de praktijk van de begeleiding van de “moeilijke groep’ en richt zich op zeven pijlers om een Sociaal Krachtig en Veilig Pedagogisch klimaat in de klas (en de school) te realiseren.

KlassenKracht: met RESPECT voor de School, is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de school en de klas actief te begeleiden. Het biedt een werkwijze om vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.

In KlassenKracht” met RESPECT voor de Klas! is het uitgangspunt dat voortdurend drie krachten op elkaar inwerken.

 1. De Individuele psychologie: je persoonlijkheid, je eigen achtergrond, je ervaringen, je wensen en je behoeften.
 2. De groepsdynamiek: de manier waarop er met de onderlinge machts- en gezagsverhoudingen wordt omgegaan.
 3. Het systemische veld: alle onzichtbare verbindingen en bewegingen die zich in een groep afspelen.

De RESPECT-aanpak is ontwikkeld in de praktijk van de begeleiding van de “moeilijke groep’ en richt zich op zeven pijlers om een Sociaal Krachtig en Veilig Pedagogisch klimaat in de klas (en de school) te realiseren. De 7 pijlers van de RESPECT-aanpak zijn:

 1. Regie voeren op Regels en Routines; Wat zijn onze Kernwaarden? Hoe zien wij dat terug in ons gedrag als team? Waar staan wij voor? Waar mag je ons op aanspreken? Hoe vertalen wij dit samen met de kinderen naar de groep? Dit is de basis van groepsvorming. Als je als team niet afgestemd bent op Regels, Routines, en Rituelen heb je een enkele reis voor ‘gedoe’.

 2. Erbij horen; mogen de leerlingen zijn wie ze zijn? Wordt er naar iedereen omgekeken? Ook naar leerlingen met sociaal storend gedrag? Of moeten sommige kinderen erg hun best doen om mee te mogen doen? En wanneer hoor je erbij en wat als het je niet lukt om aan de ‘code’ van de groep te voldoen? Wordt je dan buitengesloten? En wat dan? 

 3. Samenwerken en Samenspelen; kunnen problemen op een goede manier worden opgelost? Kan er gebruik gemaakt worden van elkaars kwaliteiten? Of moet je doen wat iemand anders heeft bedacht? Hoe help je leerlingen bij het samenwerken en samenspelen? Hoe los je conflicten op? Hoe zorg je er voor dat dit een win-win situatie is? En hoe doen jullie dat met elkaar als team?

 4. Persoonlijk Meesterschap; hoe goed ken je jezelf? Wie ben jij? Wat is jouw dynamiek? Wat zijn jouw talenten? Wat zijn jouw kwaliteiten en valkuilen? Wat vind je vanzelfsprekend en verbaast je wanneer dat niet gebeurd? Welk gedrag doet je glimlachen en wat irriteert jouw? Hoe merken kinderen dit? Hoe merken collega’s dit?  Wat zijn jouw waarden en normen? Wat is jouw voorkeurstijl van communiceren, samenwerken en leren? Ben je introvert of extrovert? Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jouw collega’s? En wat betekent het voor de groep?

 5. Energie, Aandacht en Concentratie; kun je gebruik maken van een hoge energie waardoor het brein open staat om te leren? Of hangen kinderen lusteloos in hun stoel? Kun je elke dag plezier maken met de kinderen, ook als het moeilijk gaat? Wat straal jij uit? En hoe leer je kinderen om Aandachtig en Geconcentreerd te zijn.

 6. Contact en Communicatie; Hoe geef je leiding aan Contact en Communicatie? Volgen de leerlingen jou? Volg jij de leerlingen? Kun je horen wat ze je willen vertellen of kap je dingen af omwege de tijd, het programma snel af? En hoe doen jullie dat met ouders? Communiceren jullie dat wat er gecommuniceerd moet worden?

 7. Trainen van Vaardigheden; Stuur jij doelbewust aan op sociaal-emotionele doelen? Werk je preventief planmatig aan Sociaal gedrag? Of constateer je het gebrek aan (Sociale) Vaardigheden op het moment dat het niet goed gaat in jouw groep?

1. Het traject Klasse(n)Kracht is een twee – driejarig traject bestaande uit gemiddeld 10 – 12 studiedagdelen. We starten met een inventarisatie met het hele team over het gewenste resultaat. Wat is onze missie/visie t.a.v een sociaal veilig en krachtig leer en leefklimaat in de school.

Met behulp van de 7 pijlers van de RESPECT-aanpak maken we een inventarisatie:

 • Wat doen we al?
 • Wat doen we een beetje?
 • Wat doen we nog niet?
 • Wat is nog nodig?

De meeste scholen hebben bijvoorbeeld een methode ter ondersteuning en begeleiding van de sociaal emotionele ontwikkeling. En het hele team is tevreden over deze methode dan betekent dit dat de pijler Trainen van Vaardigheden al voor een groot gedeelte afgedekt is. Stel dat in ditzelfde team al jaren het sociogram afgenomen wordt, maar men eigenlijk niet goed weet wat je er vervolgens mee kunt doen om de groepscohesie positief te beïnvloeden. Dan moeten we in ieder geval aan de slag met de pijler Erbij Horen.

2. Om er voor te zorgen dat de school eigenaar wordt van Klasse(n)Kracht, werken we vanaf dag 1 met een regie groep Klasse(n)Kracht. De rol van de regie groep is om:

 • vinger aan de pols te houden,
 • te signaleren en regie te voeren,
 • er voor zorgen dat Klasse(n)Kracht op de agenda komt zodat er regelmatig over groepen of afgesproken activiteiten gesproken wordt
 • regie voeren op gemaakte afspraken (opnemen in de jaarkalender) en
 • nieuwe mensen inwerken

Gemiddeld genomen staat het eerste jaar in het teken van Regie voeren op groepsvormings- processen,Erbij horen en Samenwerken en Samenspelen.Je leert de informatie te analyseren en om te zetten naar een hulpvraag en/of begeleiding. De aandacht zal steeds gaan naar de groep als geheel. Uitgangspunt is steeds dat een sociaal veilig groepsklimaat samen met de groep moet worden gebouwd, waar de leerkracht samen met zijn of haar leerlingen regie op voert. Omdat leerlingen een onderdeel zijn van het geheel, wordt er ook steeds gekeken vanuit het geheel.

Klasse(n)Kracht met RESPECT voor de School is  bedoeld voor schoolteams in het Primair Onderwijs.

Doordat je op een andere manier leert kijken naar groepen en ook op een andere manier leert omgaan met groepsvorming en groepsvormingsprocessen heb je als team:

 • Onderlinge afstemming t.a.v. regie voeren op groepsvormingsprocessen;
 • Onderlinge afstemming t.a.v. regels, routines en rituelen;
 • Onderlinge afstemming t.a.v. de 7 pijlers die horen bij de RESPECT-aanpak;
 • Een systemische manier van denken ontwikkeld in het kijken naar groepen;
 • Een systemische manier van denken en handelen ontwikkeld in het ondersteunen van leerlingen met sociaal storend gedrag;
 • Voldoende handvatten om samen regie te voeren op een sociaal veilig en krachtig leer en leefklimaat in de school.

Heb je vragen of wil je graag eens verder praten? Neem dan contact met mij op via onderstaand contactformulier


Velden met een * zijn verplichte velden