TeamKracht

TeamKracht begeleidt directeuren en teams die vanuit de RESPECT-aanpak de onderlinge samenwerking en communicatie willen versterken en ontwikkelen. Resultaat: een professioneel en op elkaar betrokken team.

TeamKracht gelooft in de Kracht van een Team. Leerkrachten die echt onderdeel uitmaken van een Team kunnen samen voor elkaar en de leerlingen het verschil maken. Net als een klas verloopt teamvorming in fasen: forming, storming, norming, performing en adjourning. Elke fase heeft zijn eigen dynamiek. Elke fase vraagt ander gedrag van de leidinggevende. In welke fase zit het team? En wat vraagt dit van de leiding?

Net als in een klas zijn er krachten werkzaam die aan de buitenkant niet zichtbaar zijn, maar wel degelijk van invloed zijn. De essentie van samenwerken is het kunnen omgaan met verschillen. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Verschillen een energiebron of een bron van ergernis?

De essentie van samenwerken is het kunnen omgaan met verschillen. Dit geldt voor leerlingen, maar dit geldt ook voor leerkrachten. Verschillen zijn een energiebron van waaruit we kunnen ontwikkelen. In de praktijk stagneert deze energie vaak en gaan we ons ergeren of verzetten. Het ‘andere’ vinden we lastig. Aan de ene kant omdat het ons confronteert omdat het anders kan, aan de andere kant omdat we het op ‘onze manier’ willen omdat dat beter past.

Wat maakt een team een team? Hoe kun je er voor zorgen dat het geheel meer is dan de som der delen? Peter Senge vroeg zich af hoe het kan dat een team van toegewijde managers met elk afzonderlijk een IQ van 120 een collectief IQ van 63 hebben?

TeamKracht maakt gebruik van verschillende concepten. Als eerste werk ik met het gedachtengoed van de groepsdynamica. Net als een klas verloopt teamvorming in fasen: forming, storming, norming, performing en adjourning. Elke fase heeft zijn eigen dynamiek. Elke fase vraagt ander gedrag van de leidinggevende. In welke fase zit het team? En wat vraagt dit van de leiding? In sommige teams komen jaarlijks nieuwe collega’s in het team. Wat betekent dit voor het team en hoe kun jij hier als leiding gevende ondersteunend aan zijn?

Ik start bij een team bij voorkeur met een tweedaagse MensKracht en de Kracht van het Samen Anders zijn. Deze training is gebaseerd op het gedachtengoed van Human Dynamics en geeft een team gemeenschappelijke taal voor de onderlinge verschillen en overeenkomsten. Kennis van de onderlinge verschillen t.a.v. informatie verwerven en verwerken, communicatie en samenwerken legt een mooie hernieuwde basis van vertrouwen. In plaats van je te irriteren kun je nu vanuit begrip de ander benaderen en om verheldering vragen.

Ik gebruik de Kernkwaliteiten van Ofman om een team meer zicht te geven op de aanwezige kwaliteiten. Door expliciet aandacht te besteden aan het (h)erkennen van waarderen van elkaars kwaliteiten werk je, zoals een leerkracht een keer verwoorde: ‘vanuit een warm hart met elkaar ’. Daarna volgt de beweging naar wat er gebeurt als je ‘te veel van het goede’ laat zien en welke hefboomvaardigheden (uitdaging) behulpzaam kunnen zijn om je kwaliteit in balans te houden. Feedback geven met het kernkwadrant in je achterhoofd wordt daardoor een stuk makkelijker. Bovendien zit in feedback altijd iets van zowel de gever als de ontvanger.

Ik gebruik Transactionele Analyse en Functional Fluency om het gedrag meer centraal te stellen. Als we ons ontspannen voelen laten we effectief gedrag zien. Wanneer we onder druk komen te staan schieten we soms door in ineffectief gedrag en belanden in de dramadriehoek: we gaan pamperen, worden dominant of rebels/slaafs . Inzicht krijgen in je eigen mechanismen helpt om je effectiviteit te vergroten.

Ik gebruik Deep Democracy om een groep anders te leren omgaan met verschillen en anders te leren kijken naar weerstand en sabotage. We gaan op zoek naar de wijsheid van de minderheid en voegen dit aan de wijsheid van de meerderheid toe. We onderzoeken hoe we ons als een team vastzetten of  saboteren en welke informatie (lees: wijsheid) hierin besloten ligt.

In de intakefase verkennen we wat het probleem, doelen, het gezichtspunt en de behoeften van de oprachtgever.  Wat is het probleem of als er geen probleem is, wat is de wens? Soms blijft een team bijvoorbeeld hangen op een bepaald nivo en wil je met elkaar doorgroeien naar een meer professionele cultuur. Ook kan er afhankelijk van de vraag die gesteld wordt een vergadering worden bijgewoond en/of gesprekken gevoerd worden met de teamleden om hun visie op het probleem te kunnen vertellen.

In de fase van offreren wordt vastgelegd wat er op hoofdlijnen gaat gebeuren, wie welke rol heeft en wat de kosten zullen zijn.

In de begeledingsfase gaan we met elkaar aan de slag. Afhankelijk van de doelen die gesteld zijn wordt een plan op maat gemaakt.

In de evaluatiefase blikken we terug op de gestelde doelen en kijken we naar het resultaat en zullen bespreken hoe gerealiseerd doelen in de organisatie geborgd gaan worden en wie daar welke rol bij heeft.

Teamkracht is bedoeld voor teams die “vastgelopen” zijn in hun samenwerking en communicatie of voor teams die willen doorgroeien naar een ander niveau van samenwerken.

Het resultaat van een traject TeamKracht is:

  • Inzicht in “Wie ben ik “ en “Wie is de Ander” in termen van persoonlijkheidsdynamieken en wat dat betekent in relatie tot communicatie, leren en samenwerken;
  • Inzicht in de communicatie behoeften van de verschillende persoonlijkheidsdynamieken;
  • Inzicht in de verschillen tussen persoonlijkheidsdynamieken en wat dit betekent dit voor de wijze waarop mensen informatie verwerven en verwerken;
  • Inzicht in de eigen en elkaars kwaliteiten die samenwerking bevorderen en inzicht in het te veel van het goede (valkuilen) die de samenwerking belemmeren en hoe hier concreet mee om te gaan;
  • Geoefend in het elkaar aanspreken/confronteren op gedrag dat stimulerend en gedrag dat belemmerend werkt voor het samenwerken binnen een team;
  • Inzicht in hoe teamleden hun autonomie kunnen (her)pakken en hun verantwoordelijkheid nemen voor eigen successen en fouten en daardoor samen steeds sterker worden;
  • Inzicht in waar en hoe je leidinggevende regie op moet voeren om te zorgen dat een team goed functioneert.

Heb je vragen of wil je graag eens verder praten? Neem dan contact met mij op via onderstaand contactformulier


Velden met een * zijn verplichte velden