Opleiding Specialist Klasse(n)Kracht!

Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich prettig voelen op school? Dat ze positieve gevoelens hebben over de sfeer in de klas, hun klasgenoten en de leerkracht? Hoe kun je er als school voor zorgen dat kinderen zich veilig voelen, dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn en dat leren van en met elkaar niet afhangt van of je mijn vriendje of vriendinnetje bent!

Regie voeren op de pijlers van de RESPECT-aanpak binnen je eigen school. Collega’s begeleiden en ondersteunen bij groepsvormingsprocessen. Leren om zicht te krijgen op de dingen achter de gebeurtenissen, dat wat tussen de leerlingen speelt, dat wat zich onderwater afspeelt.

Wil jij meer invloed uitoefenen op het welbevinden van de leerlingen op jouw school? Zou je graag een bijdrage willen leveren aan de sociale veiligheid en daar een coördinerende en begeleidende rol in hebben? Dan is de opleiding Klasse(n)Kracht Specialist iets voor jou!

De Specialist Klasse(n)Kracht is iemand die:

  • Regie voert op de pijlers van de RESPECT aanpak binnen de eigen school. Je begeleidt jouw collega’s in het realiseren van een sociaal veilig en krachtig leer- en leefklimaat in de school en in de klas. Als Klasse(n)Kracht Specialist kijk je naar de school als geheel. Je vertrekpunt is de missie/visie van de school, de kernwaarden en de gezamenlijke afspraken. Samen met je collega’s voer je hier regie op. Je initieert klassenbezoeken, groepsbesprekingen, waarbij je samen met je collega’s de voortgang bewaakt.
  • Collega’s begeleidt en ondersteunt in het regie voeren op groepsvormingsprocessen. Je kijkt daarbij naar de groep als geheel en pas daarna naar individuele kinderen. Je laat je minder afleiden door wat er zich op de voorgrond afspeelt, je gaat ook op zoek naar wat er op de achtergrond gebeurt. Het krachtenspel binnen een groep is altijd meer dan de optelsom van afzonderlijke individuen. Door een klas als systeem te leren zien, krijg je zicht op onderliggende patronen, de dingen achter de gebeurtenissen. Dit wordt het onderwaterprogramma van een groep genoemd. Je kijkt naar de verschillende gedragingen van leerlingen die met elkaar het groepsproces beïnvloeden. Er zijn leerlingen die willen bepalen hoe het er in een groep aan toe gaat (de bazen) en er zijn leerlingen die er naar luisteren (de volgers). Het ene kan bestaan bij de gratie van het andere. Dat te leren zien en te begeleiden. Samen dit proces beïnvloeden zodat een klas kan uitgroeien tot een team waar je mag worden wie je bent en samen meer bent dan de som der delen.
  • Systematisch informatie verzamelt dat inzicht geeft in de sociale veiligheid van leerlingen op school. Je leert de informatie te analyseren en om te zetten naar een hulpvraag en/of begeleiding.
  • Inzicht heeft in de wijze waarop leerkrachten in de confrontatie met leerlingen, hun ouders en collega’s voortdurend zichzelf meenemen. Alles wat er gebeurt tussen jou en je omgeving zegt iets over de manier waarop jij (en dus ook een leerkracht) in elkaar zit. Je neemt je zelfbeeld in alle situaties met je mee. Dit betekent enerzijds dat je weet wie jij bent, wat jouw kenmerkt als persoon, je persoonlijkheidsdynamiek, je kernwaarden, je opgebouwde overtuigen, je referentiekaders, je ervaringen, je gevoelens, je kwaliteiten etc. En anderzijds dat je vanuit deze bewustwording dit kunt vertalen in je begeleidingswerk.

In het eerste halfjaar van de opleiding ligt de nadruk vooral op persoonlijk meesterschap. Dit is de spil van de RESPECT-aanpak waar in feite alles om draait. Niet veranderen is het doel, maar bewustwording van je eigen meesterschap en dat verder ontwikkelen. Omdat we dit als groep doen leer je niet alleen jezelf, maar ook je mede cursisten goed kennen.

In de begeleiding merk je dat mensen verschillende manieren hebben van informatie verwerven en verwerken, je zult dus regelmatig buiten je eigen comfortzone moeten stappen om het perspectief van de ander beter te kunnen begrijpen. Dit vraagt bewustwording van je eigen ‘onderwaterprocessen’.

In het tweede halfjaar ga je meer en meer groepen in kaart brengen, je gaat jezelf trainen in het kijken naar groepsdynamiek en groepsdynamische processen. Wat zijn de normen van de groepen, welke rollen worden ingenomen, hoe ‘gijzelt’ de groep zichzelf? Hoe verlopen interacties. Wat wordt behalve de inhoud nog meer uitgedrukt?

Tussen de bijeenkomsten in heb je contact met je medecursisten. Door met en van elkaar te leren groei je meer en meer in jouw rol als Klasse(n)Kracht Specialist. Dit betekent dat je in de positie bent om te oefenen in het begeleiden van collega’s en dat je dus ambulante tijd hebt om dit te leren.

Dit komt er verder aan bod:

Human Dynamics, Transactionele Analyse, Functional Fluency, Deep Democracy, Kernkwaliteiten, Groepsdynamiek, Communicatiemodel, Talentontwikkeling, Klasse(n)Kracht, Coachvaardigheden, Systemisch Werken.

Intern Begeleiders, Gedragsspecialisten, Leerkrachten die zich willen specialiseren en in de gelegenheid gesteld worden ambulant te zijn om regie te kunnen voeren op de sociale veiligheid binnen de school.

Duur van de opleiding: De opleiding duurt 13 dagen verspreid over 14 maanden. Er zijn vijf blokken van twee dagen en drie losse dagen.

Aantal deelnemers: Maximaal aantal deelnemers 16.

Studiebelasting: ga er van uit dat je 4 – 6 uur per week (uitgaande van 40 schoolweken) bezig bent met studie en praktijkopdrachten. De totale belasting bedraagt circa 310 uur en bestaat uit 104 uur contacttijd; 225 uur zelfstudie, supervisie, intervisie, portfolio en praktijkopdrachten.

Registratie: Registratie bij het lerarenregister wordt aangevraagd (en toetsing CPION Post HBO opleiding).

De kosten voor de opleiding  Specialist Klasse(n)Kracht (incl. koffie/thee, lunch, en cursus map, excl. literatuur) bedragen € 3.975,00.

Wordt Specialist Klasse(n)Kracht! en schrijf je via onderstaande pagina in voor de opleiding die begint in januari 2020

Specialist Klasse(n)Kracht! 2020 januari

januari 23, 2020 @ 09:30 - maart 18, 2021 @ 17:00