Samen Werken

aan Sociaal Veilige en Krachtige Klassen

Basistraining Klasse(n)Kracht: Met RESPECT voor de klas

De basistraining Klasse(n)Krachtricht zich op het regie leren voeren op groepsvormingsprocessen. Wat voor klas willen we zijn en hoe gaan we daar SAMEN voor zorgen. Met behulp van deze training leer je samen met de leerlingen de basis te leggen voor een prettig leer- en leefklimaat in de klas.

Lees verder

Hoe hoor ik Erbij?

In de vervolgtraining ‘Hoe hoor ik Erbij’ leer je hoe je samen met de klas het contact kunt verdiepen: hoe worden we een gemeenschap, stam of tribe. Hoe ga je om met de onderlinge verschillen? Hoe leer je kinderen om elkaars gelijkheid te respecteren? Hoe leer je kinderen om elkaars kwaliteiten en talenten te erkennen en vervolgens te benutten? […]

MensKracht

De training MensKracht vormt de basis voor Persoonlijk Meesterschap. Binnen de RESPECT-aanpak is het niet voor niets de middelste letter. Het is de spil waar alles om draait. Deze training gaat over persoonlijk leiderschap, over jouw persoonlijke effectiviteit. Wie ben jij? Wat drijft jou? Wat zijn jou waarden en normen? Wat stimuleert jou en waarin wordt je belemmerd? Hoe kun jij de beste versie van jezelf worden? […]

Energie, Aandacht en Concentratie

De training Energie, Aandacht en Concentratie leert je hoe Aandacht werkt. Aandacht wordt wel vergeleken met een jonge hond: als je hem niet aan de lijn doet, gaat hij ervan door. Spelenderwijs leer je hoe je leerlingen (maar ook jezelf) kunt helpen regie te voeren over hun ‘aandachtspier’ […]

Leerlingen met Probleemgedrag

De training Leerlingen met Probleemgedrag  biedt je een systematische manier om effectief om te gaan met gedragsproblemen. Uitgangspunt is dat kinderen met gedragsproblemeen niet beschikken over de vaardigheden (tekortschietende vaardighenden) die nodig zijn om bepaalde (sociale) problemen op te lossen. Je leert gedragsproblemen op dezelfde manier aan te pakken als een reken of een leesprobleem. […]