Training: Hoe hoor ik Erbij?

“Neem nou Bas, hij heeft eigenlijk helemaal geen aansluiting met de andere kinderen van de groep. Hij mag wel meedoen met voetballen maar dit gaat heel vaak mis. En als het dan mis gaat, loopt hij boos weg of reageert zijn boosheid af op de anderen. Hij blijft erg lang in zijn boosheid hangen. Op het sociogram heb ik gezien dat hij maar liefst 19x negatief gekozen werd. Ik merk dat de andere kinderen liever niet meer met hem willen samenwerken en ook liever niet meer hebben dat hij mee doet…” Ik snap de groep, maar ik heb ook te doen met Bas. Hij heeft het thuis ook al niet makkelijk”.

Zo hangt er al jaren een sfeer van pester om Sam heen. Kinderen zijn bang voor Sam en ouders klagen erover. Maar leerkrachten en intern begeleider krijgen hun vinger er niet achter. Door Sam gericht en in verschillende situaties te observeren, ziet de Intern begeleider wat hij doet en hoe hij het doet. In het negatieve scenario zien we een jongen die kinderen voor zijn karretje spant, dominant aanwezig is en zeer bepalend is in wat er wel en niet gebeurd. Kinderen zijn voornamelijk bang voor hem en uit angst doen ze dingen die ze eigenlijk niet willen en waar ze zich vervelend onder voelen.

Als je naar Sam kunt kijken vanuit een waarderend perspectief dan zie je een jongen die doelgericht is, ideeën kan omzetten in actie en kwalteiten in andere ziet en daar gebruik van maakt. Maar zoals vaak bij jonge kinderen zijn kwaliteiten niet als vanzelf je sterke punten. Daar heeft hij wel sturing en begeleiding bij nodig. Door Sam te begeleiden en hem meer verantwoordelijkheid te geven kan hij leren zijn talenten te ontwikkelen naar sterke punten. Sam heeft hiervoor vaardigheden en ervarings situaties nodig.

Door Sam, de groep en de leerkracht te begeleiden zie je na verloop van tijd dat rollen veranderen, dat het gedrag verandert. Sterker nog het hele groepsdynamisch proces verandert. Omdat Sam leert zijn leiderschap op een positieve manier in te zetten hoeft hij niet meer dominant te zijn. Van een controversieel kind op het Sociogram zie je dat hij verschuift naar een gemiddeld kind. Hij wordt gewaardeerd om zijn kwaliteiten en kinderen zijn niet meer bang voor hem. En je merkt dat de groep groeit naar de volgende fase in hun ontwikkeling.

Kinderen hebben een bepaalde positie in een groep met een bijpassende rol. Je hebt archetypische rollen (de gezagsdrager, de sociaal werker, de clown), familie rollen, maar ook gevoelens, meningen, standpunten en ideeën zijn rollen. “Ik ben boos/blij” – er is een rol van boosheid/blijheid in de groep. Rollen zijn altijd groter dan het individu. Sommige rollen zijn vloeibaar en andere niet. Wat is daarvan de impact op de sfeer van de groep?

Met behulp van het sociogram leer je hoe je de sociale verbindingen in je groep in kaart brengt. Wie neemt welke positie in? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Ik weet zeker dat je wilt dat kinderen het goed hebben bij jou in de klas. Met behulp van de visualisatie van het sociogram van jouw groep leer je hoe je samen met de klas het contact kunt verdiepen. Hoe gaan we om met de onderlinge verschillen? Hoe kunnen we onze verschillen respecteren? En hoe kunnen we elkaars kwaliteiten en talenten erkennen en benutten?

Sommige kwaliteiten vallen meer op dan anderen. Dominante kinderen bijvoorbeeld vallen negatief op, we ergeren ons aan het gedrag en we kunnen het positieve achter het ‘te veel van het goede’ niet meer waarnemen. Onbedoeld en soms ongemerkt reageren we negatief op dit gedrag, we irriteren ons eraan, zonder het kind te helpen zijn kwaliteiten positief te leren inzetten. Waar we dan minder oog voor hebben is dat wat er zich op de achtergrond afspeelt. Dominante kinderen kunnen alleen maar bestaan als er volgers zijn.

Vanuit het sociogram maken we een verbinding met rollen, talenten en kwaliteiten. En als je door je oogwimpers naar dit alles kijkt ontdek je wat het thema van de groep is. Bewustwording is het sleutelwoord. Als jij de basis op orde hebt, groepsdynamiek fascinerend vindt, en meer uit je groep wil halen dan is deze training geschikt voor jou.

De training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders en gedrags-specialisten die hun kennis rondom groepsdynamiek, willen vergroten. die op een andere manier willen leren kijken naar gedrag en groepen. Je wilt leren om je minder te laten afleiden door wat er zich op de voorgrond afspeelt en meer leren zien wat er op de achtergrond gebeurt wat van invloed is op de voorgrond. Het krachtenspel binnen een groep is namelijk veel meer dan de afzonderlijke individuen.

  • Je leert een visualisatie te maken op basis van de gegevens van de sociomatrix
  • Je leert vanuit deze visualisatie een analyse te maken op zowel groepsniveau als op individueel niveau en deze te vertalen naar acties
  • Je maakt kennis met de roltheorie en leert hoe je kinderen met een ‘rolklem’ hieruit kunt bevrijden
  • Je weet hoe je waarderend kunt waarnemen in de groep en hoe je kernkwadranten kunt inzetten om de stap van ‘irriteren naar leren’ te maken.
  • Je leert gedrag dat je signaleert te vertalen in een hulpvraag.
  • En met dit alles leer je het thema van de groep te (h)erkennen, weet je welke stappen je moet zetten om de groep die vaardigheden te leren die nodig zijn om als groep door te kunnen groeien naar de volgende fase.

Investering?
De kosten voor deze eendaagse training zijn 295 euro. Dit is inclusief  locatie, een heerlijke lunch, koffie en thee.

Als jij meer invloed wilt hebben op de onderlinge verhoudingen en de sfeer in jouw klas,

Meld je dan nu aan voor één van de beschikbare onderstaande data: