Training: Hoe hoor ik Erbij?

Erbij Horen is de tweede pijler in de RESPECT-aanpak. Historisch gezien zijn wij mensen voor onze overleving afhankelijk geweest van groepen. Als individu maakte je geen schijn van kans om te overleven. De mens had de groep nodig voor bescherming. Het gedrag dat wij, en de kinderen waar we mee werken, vandaag de dag vertonen in groepen is gebaseerd op deze oude oerangst.

Alles draait om erbij horen, invloed uitoefenen en aardig gevonden willen worden. Sommige kinderen hebben er veel voor over, andere kinderen distantiëren zich er van en gaan meer hun eigen gang. Veel kinderen (en volwassenen) hebben dit niet in de gaten. Ze hebben (nog) geen of weinig bewustzijn op de processen die spelen. Door kinderen te helpen zich hier bewust van te worden kunnen zij hun gedrag t.o.v. elkaar veranderen. Zonder bewustzijn voert het instinct de boventoon.

Kinderen hebben een bepaalde positie in een groep met een bijpassende rol. Meestal heeft de rol te maken met een talent waarover het kind van nature beschikt. Dit zie je vooral terug in een positieve groep. In een negatieve groep krijgen kinderen soms een rol opgelegd. Iets wat ze doen terwijl ze zich daar helemaal niet gelukkig bij voelen. Met behulp van het sociogram biedt leer je hoe je de sociale verbindingen in je groep in kaart brengt. Wie neemt welke positie in? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Met behulp van de visualisatie van het sociogram van jouw groep leer je hoe je samen met de klas het contact kunt verdiepen: hoe worden we een gemeenschap, stam of tribe. Hoe gaan we om met de onderlinge verschillen? Hoe kunnen we onze verschillen respecteren? En hoe kunnen we elkaars kwaliteiten en talenten te erkennen en vervolgens te benutten?

Welke rollen zijn er en hoe worden die in de groep ingenomen? Welke rollen zijn zichtbaar en welke rollen zijn op de achtergrond aanwezig. Welke kwaliteiten horen bij de verschillende rollen? Welke kwaliteiten worden wel al ingezet en welke kwaliteiten blijven onzichtbaar? Waar moet je regie op voeren om het groepsproces positief te beïnvloeden?

Je hoeft niet de baas te zijn om leiding te mogen geven.
Sommige kwaliteiten vallen meer op dan anderen. Dominante kinderen bijvoorbeeld vallen negatief op, we ergeren ons aan het gedrag en we kunnen het positieve achter het ‘te veel van het goede’ niet meer waarnemen. Onbedoeld en soms ongemerkt reageren we negatief op dit gedrag, we irriteren ons eraan, zonder het kind te helpen zijn kwaliteiten positief te leren inzetten.

We gaan aan de slag met talenten en kwaliteiten. Je leert om vanuit het kernkwadranten model van Daniel Ofman te kijken naar gedrag. We doen dit vanuit het perspectief van de intern/ambulant begeleider en het perspectief van de leerkracht.

Als een groep negatief gedrag laat zien, waarvan is dat een te veel? Wat zijn de kwaliteiten van de groep en hoe kun je daar gebruik van maken? Bij een valkuil hoort een uitdaging of zoals Luc DeWulf dat zegt een hefboomvaardigheid. Wat heeft de groep nodig om in balans te komen?

Wat voor negatief gedrag laten sommige kinderen zien?  Wat is het Valkuilgedrag? En wat is de onderliggende Kwaliteit en Talent? Hoe kun jij het zo inrichten dat de leerling zijn kwaliteit ontwikkelt in plaats van zijn schaduwzijde.  En hoe kun jij   kinderen meer bewustzijn te geven op hun onderlinge verschillen; hun kernkwaliteiten. Waarom?

De training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders en gedrags specialisten die hun kennis rondom gedragsverandering vanuit een waarderend perspectief willen vergroten om vandaaruit regie te kunnen voeren op een positief groepsklimaat.

  • Je leert een visualisatie te maken op basis van de gegevens van de sociomatrix
  • Je leert het sociogram te analyseren op zowel groepsniveau als op individueel niveau en deze te vertalen naar acties
  • Je weet hoe je waarderend kunt waarnemen in de groep en hoe je kernkwadranten kunt inzetten om de stap van ‘irriteren naar leren’ te maken.
  • Je leert gedrag dat je signaleert te vertalen in een hulpvraag.
  • Je leert om samen met de klas te werken aan een gemeenschapsgevoel
  • Je kunt lastige situaties vertalen naar potentiële kansen en leerlingen (en groep) begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Je weet hoe je de hulpvraag van de leerling (h)erkennen en daardoor zijn of haar onderwijsbehoefte. Door deze bewustwording krijg je inzicht in het gedrag van jezelf en dat van de ander waardoor jij niet reactief maar proactief kunt blijven begeleiden.
  • Je hebt je eigen kwaliteitenspel en je weet hoe je de groep kunt helpen hun sterktes te ontwikkelen.
  • Je hebt werkvormen gekregen waar je samen met de klas mee aan de slag kunt gaan.

Een voorbeeld: Al jaren hangt om Sam een sfeer van pester heen. Kinderen zijn bang voor Sam en ouders klagen erover. Maar leerkrachten en intern begeleider krijgen hun vinger er niet achter. Door Sam gericht en in verschillende situaties te observeren, ziet de Intern begeleider wat hij doet en hoe hij het doet.

Door Sam in beeld te brengen en zijn gedrag in een kernkwadrant te plaatsen zien we dat Sam een aantal prachtige kwaliteiten en talenten heeft die hij op dit moment negatief inzet. Hij is bijvoorbeeld een Planmaker: gaat efficiënt op zijn doel af. Hij is ook een Aansteker: kan ideeën omzetten in actie en hij is een Architect: ziet kwaliteiten in anderen en maakt er gebruik van. In het negatieve zien we een jongen die kinderen voor zijn karretje spant, dominant aanwezig en zeer bepalend is wat er wel en niet gebeurd. Kinderen zijn voornamelijk bang voor hem en uit angst doen ze dingen die ze eigenlijk niet willen en waar ze zich vervelend onder voelen. Als je naar Sam kunt kijken vanuit het waarderend perspectief, zie je zijn talenten. Maar zoals vaak bij jonge kinderen zijn talenten nog geen sterke punten. Daar heeft hij wel sturing en begeleiding bij nodig. Door Sam te begeleiden en hem meer verantwoordelijkheid te geven kan hij leren zijn talenten te ontwikkelen naar sterke punten. Sam heeft hiervoor vaardigheden en ervarings situaties nodig.

In het voorbeeld van Sam zie je na verloop van tijd dat het gedrag verandert. Sterker nog het hele groepsdynamisch proces verandert. Omdat hij leert zijn leiderschap op een positieve manier in te zetten hoeft hij niet meer dwingend te zijn. Van een controversieel kind op het Sociogram zie je dat hij verschuift naar een gemiddeld kind. Hij wordt gewaardeerd om zijn kwaliteiten en kinderen zijn niet meer bang voor hem.

Investering?
De kosten voor deze training zijn 525 euro voor een tweedaagse en 295 euro voor een losse dag. Dit is inclusief  locatie, een heerlijke lunch, koffie en thee.

Wil je meer invloed hebben op de onderlinge verhoudingen in jouw klas. Wil je leren hoe je rollen van kinderen positief kunt beïnvloeden en meer vanuit kracht van kinderen en groepen leren denken en werken? Wil je weten hoe je een klas kunt begeleiden vanuit het ‘te veel van het goede’ naar de onderliggende kwaliteiten? En zo meer grip te krijgen op gedrag van kinderen in een groep ?

Meld je dan nu aan voor één van de beschikbare onderstaande data: