Basistraining Klasse(n)Kracht!®: Met RESPECT voor de Klas!

“Als je niet weet naar welke haven je vaart, is elke wind ongunstig.”
(Seneca)

Mensen zijn historisch gezien voor hun overleving afhankelijk geweest van groepen. Als individu maakte je geen schijn van kans om te overleven. De mens had de groep nodig voor bescherming. Het gedrag dat wij vertonen in groepen is gebaseerd op deze oude oerangst.

Alles draait om erbij horen, invloed uitoefenen en aardig gevonden willen worden. Sommige kinderen hebben er veel voor over, andere kinderen distantiëren zich er van en gaan meer hun eigen gang. Veel kinderen (en volwassenen) hebben dit niet in de gaten. Ze hebben (nog) geen of weinig bewustzijn op de processen die spelen. Door kinderen te helpen zich hier bewust van te worden kunnen zij hun gedrag t.o.v. elkaar veranderen. Zonder bewustzijn voert het instinct de boventoon.

Klasse(n)Kracht!®: met RESPECT voor de Klas! is een speciaal op de praktijkgerichte aanpak waar elke letter in het woord RESPECT staat voor één pijler. Deze pijlers zijn belangrijk om een Sociaal Krachtig en Veilig Pedagogisch klimaat in de klas (en de school) te realiseren.

Op de eerste dag maak je kennis met de 7 pijlers van de RESPECT-aanpak en hoe je hier regie op kunt voeren. We gaan dieper in op de R van Regie voeren op Regels, Routines en Ruzies. Hoe betrek je de leerlingen bij het groepsvormingsproces? Wat doet groepsdruk in een groep en hoe kun je hier positief gebruik van maken?  Hoe maak je patronen zichtbaar in de groep en welke interventies kun je toepassen om dit veranderen? Wat wil jij met de groep? Wat wil de groep met elkaar? Hoe breng je dit samen en hoe voer je daar dagelijks regie op?

Dan ga je met het geleerde aan de slag in je eigen praktijk. De tweede dag gaan we terugblikken en verdiepen. Hoe voer je regie op de missie van de groep. Welke vaardigheden moet je daarvoor in huis hebben. Op deze dag gaan we aan de slag met het voeren van reflectiegesprekken met de klas. Ook pakken we het onderwaterprogramma erbij en leer je hoe je op een neutrale manier hier regie op kunt voeren. Ook neem ik je mee in een andere manier van kijken naar rollen in je groep.

Door kinderen te helpen bewust te worden van groepsprocessen en groepsdruk heeft dit als effect dat kinderen weerbaarder en steviger worden in de groep (en de wereld). Groepsdruk wint het van sociale vaardigheden. Dus daar moeten we ze bij helpen.

De basistraining Klasse(n)Kracht!® is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders en gedrags specialisten die hun kennis rondom invloed uitoefenen op groepsvormingsprocessen willen vergroten om van daaruit regie te kunnen voeren op een positief groepsklimaat.

  • Je weet hoe je samen met de leerlingen regie kunt voeren op Regels, Routines en Rituelen in de klas;
  • Je leert hoe je samen met  leerlingen een missie formuleert en hoe je hier regie op voert;
  • Je leert hoe je mbv het STORM kaartje leerlingen leert conflicten op te lossen;
  • Je weet welke signalen wijzen naar het ‘onderwaterprogramma’ en hoe je hierop kunt reageren;
  • Je weet wat je kunt doen om sociale posities te beïnvloeden en daardoor de groep te helpen om zich als groep verder te verder te ontwikkelen.

Investering?
De kosten voor deze tweedaagse training zijn 525 euro.  Dit is inclusief een mooie locatie, een heerlijke lunch, koffie, thee, het boek Klasse(n)Kracht® met RESPECT voor de klas, lunch, koffie en thee.

Wil jij bewust regie voeren op het leer en leefklimaat in jouw klas? Of begeleid je een ‘lastige’ groep en wil je een positieve invloed uitoefenen op deze groepsdynamiek?  Of heb je zelf een groep waar je meer grip op wilt krijgen?
Meld je dan nu aan voor één van de beschikbare onderstaande data:

Basistraining Klasse(n)Kracht!

april 15 @ 00:00 - juni 3 @ 23:59