Training Leerling(en) met Probleemgedrag

Gedrag is een vorm van communicatie. Zo wil een leerling met probleemgedrag ons iets duidelijk maken via zijn of haar gedrag. Het gedrag heeft dus een doel en een functie. Professionals in het onderwijs hebben de lastige taak ‘de boodschap’ achter dit gedrag te ontcijferen om vervolgens de juiste aanpak te bepalen zodat het ongewenste gedrag omgebogen wordt naar gewenst gedrag.

Kinderen met probleemgedrag of sociaal storend gedrag kunnen heel dwars, druk en drammerig zof juist boos, brutaal en bazig. Kinderen met sociaal storend gedrag beïnvloeden de sfeer in de klas negatief. Doordat deze kinderen veel (negatieve) aandacht krijgen voor hun gedrag zie je als effect dat medeklasgenoten daar op reageren. Deze kinderen krijgen een buitengesloten positie of genereren zoveel macht dat kinderen vanuit angst hun nabijheid zoeken.

Kinderen met sociaal storend gedrag reageren meestal niet op dezelfde manier als andere kinderen op correcties van leerkrachten. Een kant en klaar recept bestaat niet, wel zijn er verschillende vaardigheden om het gedrag om te buigen.

Klasse(n)Kracht benaderd probleemgedrag en sociaal storend gedrag vanuit een systemische bril. Dit betekent dat we onderzoeken welke patronen en mechanismen ten grondslag liggen aan het gedrag dat we zien. Wat is het probleem en hoe komt het dat de reguliere aanpak/begeleiding geen effect heeft op deze leerling.

Allereerst behandelen we een stuk theorie zodat we helder hebben waar we het over hebben en we verbinden dit aan casuïstiek vanuit de eigen praktijk. Leerlingen met probleemgedrag knagen aan ons gevoel van competentie. Sommige kinderen kruipen onder onze huid. Alsof ze precies weten op welke knop ze moeten drukken om jouw of uit balans of boos te krijgen. Je baalt ervan dat je dit gebeurt. We onderzoeken welk intern programma er in jou door bepaalde leerlingen wordt ‘aangezet’. Hier wordt een link gemaakt naar Persoonlijk Meesterschap.

Met behulp van het 12 stappenplan gaan we eigen casuïstiek uitwerken en leer je gedragspatroon grafieken te gebruiken om leerlingen met storend gedrag beter te kunnen begeleiden. Ook leer je hoe je hierbij gebruik maakt van de groep. Er van uitgaande dat je samen met de leerlingen een groepsmissie hebt geformuleerd en daar ook samen met de groep aan werkt, sluiten we daar bij aan.

Leerkrachten, intern begeleiders, gedragsspecialisten, ambulant begeleiders die vanuit een systemische manier van denken regie willen leren voeren op leerlingen met sociaal storend gedrag.

Je leert een manier van werken op grond waarvan je leerlingen met probleemgedrag niet uitsluit maar juist insluit. Er van uitgaande dat iedereen bepaald wordt door het systeem waar hij onderdeel van uitmaakt betekent dat we niet op zoek gaan naar ‘schuldigen’ maar dat we met de hele groep gaan onderzoeken wat we kunnen doen om het systeem nog beter te kunnen laten functioneren.

Investering?
De kosten voor deze eendaagse training zijn 295 euro. Dit is inclusief  lunch, koffie, thee en materiaal.