Training MensKracht en de Kunst van het Samen Anders zijn

“Mensen raken niet verstoord door de dingen die gebeuren,
maar door de manier waarop ze ernaar kijken” (Epictetus)

MensKracht is gebaseerd op het model Human Dynamics en is een praktisch model dat inzicht geeft in hoe wij mensen fundamenteel van elkaar kunnen verschillen in de manier waarop wij denken, leren en communiceren. Het geeft inzicht in de onderliggende patronen die het menselijk gedrag aansturen. Het is een mooie manier om naar mensen/kinderen, hun gedrag, communicatie en manier van samenwerken te kijken. Het geeft je inzicht in het anders zijn van anderen en hun manier van functioneren. Die manier kan lijken op jouw manier, maar kan ook totaal anders zijn.

In de interactie tussen mensen ontstaat vaak ruis. Mensen kunnen namelijk sterk verschillen in de manier waarop ze informatie verwerven en verwerken, communiceren, leren en problemen oplossen. Human Dynamics is een krachtig concept voor organisaties en professionals die nieuwe energie willen losmaken en de interactie en samenwerking willen verbeteren.

Ieder mens beschikt over drie principes: het relationele, het mentale en het fysieke principe. Elk principe heeft zijn eigen kwaliteiten (en valkuilen). Als één van de principes een centrale positie inneemt, noemen we dat de centrering. De centrering bepaalt HOE je naar de wereld kijkt. Het is de basis van onze intern ‘bedrading systeem’.

Als je weet en begrijpt dat mensen (kinderen) verschillende centreringen kunnen hebben, begrijp je ook dat mensen en kinderen op een andere manier naar de wereld om zich heen kijken dan jij. Als ik als leerling mentaal gecentreerd ben bijvoorbeeld dan is het belangrijk dat jij van mij weet dat ik niet zo contactgericht ben. Dat ik het fijn vindt om alleen te werken en om mijn eigen plannen op papier te zetten. Autonomie is voor mij heel erg belangrijk en ik wil graag gewaardeerd worden op het resultaat van mijn werk niet zo zeer op wie ik ben als persoon. Doordat ik de dingen het liefst een beetje vanaf een afstand bekijk zou je van mij de indruk kunnen hebben dat ik me buitengesloten voel, maar dat is niet zo. Ik doe eigenlijk mee door op een afstandje naar de dingen te kijken.

Het zal duidelijk zijn dat wat voor kinderen geldt, ook geldt voor collega’s, partners etc.

De training MensKracht biedt praktische toepasbare inzichten en vaardigheden aan. Tijdens de training leer je de kwaliteiten van de verschillende principes kennen en hoe ze in jou aanwezig zijn; Hoe helder kun je denken? Hoe makkelijk kun je de rode draad vasthouden? Kun je gemakkelijk bij je gevoelens? Vind je het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met gevoelens? En kun je ideeën vertalen naar praktisch uitvoerbare plannen?

Door kennis te hebben van de verschillende ‘besturingsprogramma’s’ en te begrijpen hoe dit bij je werkt, maakt het allereerst voor jezelf makkelijk om te begrijpen wat jij nodig hebt om op een prettige manier samen te werken. Dit leidt tot zelfkennis.

Zelfkennis is het bewust zijn van de eigen gedachten, emoties en gevoelens. Wie ben ik, wat denk ik, wat voel ik, hoe reageer ik in relatie tot anderen. Zelfkennis is het begin van wijsheid. Het is de basis voor Persoonlijk Meesterschap. Het doorziet je eigen geconditioneerdheid waardoor er een duidelijker besef ontstaat van dat wat vals is en dat wat waar is. Dit maak je als mens krachtig. Vandaar MensKracht

De training is geschikt voor directeuren, intern begeleiders, leerkrachten,specialisten, kortom iedereen die zijn Persoonlijk Meesterschap wil onderzoeken, ontwikkelen en versterken.

  • Inzicht in “Wie ben ik “ en “Wie is de Ander” in termen van persoonlijkheidsdynamieken en wat dat betekent in relatie tot communicatie, leren en samenwerken;
  • Inzicht in de eigen en elkaars kwaliteiten die samenwerking bevorderen en inzicht in het te veel van het goede (ergernissen) die de samenwerking belemmeren en hoe hier concreet mee om te gaan;
  • Inzicht in de communicatie behoeften van de verschillende persoonlijkheidsdynamieken;
  • Inzicht in de verschillen tussen persoonlijkheidsdynamieken en wat dit betekent dit voor de wijze waarop mensen informatie verwerven en verwerken;
  • Inzicht in belemmerende overtuigingen en gedragingen die het samenwerken saboteren en hoe dit om te vormen naar stimulerende overtuigingen en effectief gedrag.

Investering?
De kosten voor deze training zijn 595 euro. Dit is inclusief een mooie locatie, een heerlijke lunch, koffie, thee en het boek de Reisgids.

Wil je ontdekken wat jouw persoonlijkheidsdynamiek is en wat dat betekent voor jouw manier van communiceren, samenwerken en informatieverwerving en verwerking? Wil je ontdekken hoe je beter kunt samenwerken vanuit deze zelfkennis? Of wil je onderzoeken hoe jij nog beter kunt aansluiten bij de behoeftes van de kinderen in jouw klas?

Schrijf je dan nu in voor één van de beschikbare onderstaande data: